Angajare consultant/ă pentru instruirea în Scriere și Management de Proiecte

INFORMAŢIE GENERALĂ
Keystone Moldova implementează proiectul „Implicare prin acţiuni de advocacy şi auto-reprezentare” cu suportul IM Swedish Development Partner. Unul din obiectivele acestui proiect se referă la acordarea de suport grupurilor de inițiativă și organizațiilor societății civile active în domeniul dizabilității în vederea sporirii calității și durabilității serviciilor prestate de acestea, promovării unei atitudini pozitive a societății față de persoanele cu dizabilități, îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora etc. Suportul oferit de Keystone Moldova presupune activități de informare, instruire, sensibilizare, sprijin în realizarea acțiunilor de advocacy și auto-reprezentare, stabilirea de parteneriate între diverși actori comunitari, accesare de fonduri etc.

În acest context, Keystone Moldova realizează o instruire pentru reprezentanții grupurilor de inițiativă și a organizațiilor societății civile active în domeniul dizabilității în Scriere și Management de Proiecte.

RESPONSABILITĂŢILE CONSULTANTULUI:
1. Să identifice necesitățile de instruire ale participanților la instruire;
2. Să elaboreze agenda și materialele de suport pentru participanți;
3. Să livreze 2 zile de instruire cu accent pe următoarele subiecte:
• Elaborarea unei cereri de finanțare: identificarea nevoii, stabilirea scopului și obiectivelor, strategia și planul de activitate, matricea logică a proiectului, resursele implicate, managementul riscurilor, buget, valoarea adăugată și durabilitatea proiectului.
• Implementarea și managementul proiectului: semnarea contractului de finanțare, formarea și supervizarea echipei de implementare a proiectului, realizarea achizițiilor pe proiect, respectarea identității vizuale a proiectului, modificări contractuale, raportarea pe proiect, monitorizarea si evaluarea proiectului, cofinanțarea proiectului.
• Identificarea cererilor de finanțare, verificarea eligibilității, corelarea ideii proiectului cu ghidul de finanțare;
4. Să elaboreze și să aplice un chestionar de evaluare a instruirii;
5. Să elaboreze un raport al activității, cu utilizarea rezultatelor obținute din chestionarele de evaluare.

CALIFICĂRI:
• Minim 3 ani experienţă în scriere și management de proiecte;
• Experiență în realizarea activităţilor de instruire (cel puțin 5 instruiri realizate în scriere și management de proiecte);
• Experiență în elaborarea materialelor de suport pentru instruiri;
• Studii superioare.

CARACTERISTICI PERSONALE:
• Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare;
• Integritate, discreţie profesională, abilitatea de a gestiona informaţiile confidenţiale;
• Flexibilitate raportată la nevoile de instruire ale participanților;
• Profesionalism şi punctualitate în respectarea angajamentelor asumate.

Perioada de angajare: 4 zile de consultanţă în perioada ianuarie – februarie 2017

DOSARUL PERSOANEI APLICANTE:
Persoanele interesate sunt invitate să prezinte CV personal și Oferta financiară în format electronic la adresa [email protected], cu mențiunea ”scriere și management proiect”. Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.
Termen limită de depunere a dosarelor – 12 ianuarie 2017 (inclusiv).