Achizitionare echipament de oficiu

Asociația Keystone Moldova anunță concurs pentru selectarea companiei, care va livra echipament în cadrul proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului” implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Ofertantul va prezenta oferta semnată și ștampilată, în corespundere cu cerinţele din caietul de sarcini, prin email ([email protected]), fax sau în original la sediul Keystone Human Services International Moldova Association, Chișinău, MD-2001, str. Sfântul Gheorghe 20, tel./fax 022 92 91 98.
Pe ofertă se va indica ”Oferta Echipament Proiect UE”
Data limită de depunere a ofertei – 13 Iunie 2017 ora 12.00.
Pentru detalii accesati Caietul de sarcini, anexat la prezentul anunt.

View Letter_Tender_proiect UE 08.06.pdf