iunie 7, 2022

Day

Organizații ale societății

Organizații ale societății civile din regiunea Centru au studiat și au identificat modalități de gestionare a riscurilor și asigurare a rezilienței serviciilor sociale

Imposibilitatea acoperirii financiare a serviciilor, asigurarea cu resurse umane calificate, fluctuația prețurilor și, mai nou, pandemia și războiul sunt riscuri curente cărora trebuie să le facă față prestatorii de servicii sociale. La acestea se adaugă vulnerabilitățile serviciilor și ale organizațiilor, care, la fel, trebuie evaluate, prevenite și gestionate.
Read More
Sociological Study

Parcursul educațional pentru copiii cu dizabilități intelectuale, senzoriale, tulburări din spectrul autist

Keystone Moldova a realizat Studiul sociologic „Parcursul educațional pentru copiii cu dizabilități intelectuale, senzoriale, tulburări din spectrul autist”. Studiul analizează parcursul educațional pentru copiii cu dizabilități severe în instituțiile de educație timpurie, generale de învățământ și profesional tehnice și propune recomandări practice pentru pachetul de servicii integrate de suport.
Read More