Misiunea organizației Keystone Human Services International Moldova Association constă în promovarea şi dezvoltarea oportunităţilor exprimate sub formă de asistență tehnică, servicii de consultanță, servicii directe de suport, instruiri, transmitere de bune practici, suport financiar şi administrativ în scopul sporirii gradului de independenţă și asigurării incluziunii sociale a persoanelor din Moldova care au nevoie de sprijin din cauza dizabilităţii, sărăciei, abandonului, instituţionalizării şi altor condiţii sociale adverse.