Emergency Mobile Team South

Decembrie 2022 – August 2023

Beneficiari: apr. 1.000 persoane – persoane refugiate din Ucraina, membrii familiilor gazdă și grupuri vulnerabile din comunitate.

Buget: 5,824,628 MDL

Obiectivul principal este dezvoltarea unei echipe mobile în regiunea de Sud, care va activa și în raioanele alăturate, inclusiv în UTA Găgăuzia. Proiectul va contribui la crearea condițiilor de viață decente pentru persoanele refugiate din Ucraina, familiile gazdă locale și grupurile vulnerabile din comunitate. În cadrul proiectului va fi oferit suport atât pentru necesitățile pe termen scurt în perioada rece a anului, cât și pentru necesitățile pe termen lung, care se referă la incluziune și protecție socială: necesități casnice, medicale, psiho-sociale.

Acest proiect se bazează pe experiența organizației de a presta asistență prin intermediul unei echipe mobile profesionale, sprijinite de un serviciu de asistență telefonică care activează în regim non-stop.

Rezultate:

  1. Asigurarea suportului privind necesitățile casnice în perioada rece a anului, pentru persoanele refugiate, familiile gazdă și grupurile vulnerabile ale populației locale;
  2. Asigurarea suportului privind necesitățile medicale ale persoanelor refugiate, familiilor gazdă și grupurilor vulnerabile ale populației locale;
  3. Asigurarea suportului psiho-social pentru persoanele refugiate, familiile gazdă și grupurile vulnerabile ale populației locale.

 Activități principale:

  1. Evaluarea necesităților și analiza datelor;
  2. Distribuirea materialelor de încălzire pentru perioada rece a anului, voucher-elor pentru îmbrăcăminte, produse de igienă și produse alimentare;
  3. Asigurarea consultațiilor medicale, investigațiilor medicale, și serviciilor de reabilitare;
  4. Asigurarea consultațiilor psihologice;
  5. Asigurarea accesului la oportunități de angajare.
Mercy Corps 2