Uniunea Europeană promovează respectarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic

Astăzi, la Chișinău, a avut loc Conferința internațională de totalizare a proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic”. Proiectul a fost implementat în raioanele unde se află cele 6 instituții rezidențiale din țară: Soroca, Bălți, Orhei, Hîncești, Edineț și Dubăsari.

Conferința a reunit experți naționali și internaționali în domeniul incluziunii, dar și actori cheie pentru implementarea proiectului: Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, experți din Marea Britanie, Austria, Slovenia, România – toți membri EASPD (Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități), reprezentanți ai Institutului pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, persoane cu dizabilități care au locuit în instituții rezidențiale, iar acum trăiesc în comunitate (unii dintre ei au familii și copii).

Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene in Republica Moldova, a menționat: „Uniunea Europeană este un partener de încredere al societății civile din Republica Moldova. Salutăm și susținem promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic și integrarea acestora în comunitate. Orice persoană merită a fi tratată egal, fără de a fi stigmatizată sau exclusă social.” Activitățile proiectului au fost orientate pe sporirea nivelului de conștientizare a persoanelor cu dizabilități despre drepturile lor, consolidarea capacităților organizațiilor societății civile în vederea promovării și monitorizării implementării Convenției cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și combaterea discriminării. Astfel proiectul, în valoare de 368 118 Euro, a promovat incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități bazată pe drepturi și șanse egale.

„Acum, oamenii care trăiesc în instituții se simt mai protejați. În cadrul proiectului a fost dezvoltat Serviciul de asistență telefonică gratuită și asigurat dreptul persoanelor cu dizabilități din instituții la comunicare prin telefon. Ei pot să telefoneze și să se plângă de anumite lucruri” (Ludmila Malcoci, Director Executiv Keystone Moldova). Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități “Linia Fierbinte – 080010808” a fost lansat în ianuarie 2017, cu scopul de a asigura accesul persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora la informație, servicii de asistență juridică și consiliere psihologică. Timp de doi ani, consilierii serviciului au recepționat 3014 apeluri; 15 cazuri au ajuns în instanța de judecată – fiind considerate încălcări grave ale drepturilor omului.

„Să-ți cunoști drepturile e un lucru bun. Nouă ni s-a spus întotdeauna ce trebuie să facem, nu și ceea ce avem dreptul să facem” (Mihai Grecu, persoană cu dizabilități dezinstituționalizată). În perioada ianuarie – mai 2017, un Microbuz informațional a călătorit în cele șase instituții rezidențiale din țară și în localitățile din apropierea lor. Peste 3000 de persoane au fost informate despre drepturile persoanelor cu dizabilități. În calitate de promotori ai drepturilor în campanie au participat și persoane care anterior au trăit în instituții rezidențiale, iar acum trăiesc în comunitate, ceea ce a crescut credibilitatea mesajelor transmise în timpul campaniei. Persoanele cu dizabilități au aflat mai multe despre drepturile lor, iar angajații și-au schimbat atitudinea față de ele și, în rezultat, a crescut calitatea vieții persoanelor cu dizabilități în instituție.

„În acest proiect sunt încântat de contribuția societății civile din Moldova. Au atins rezultate concrete atât la nivel de politici prin convingerea autorităților despre necesitatea aprobării programului național de dezinstituționalizare, cât și la nivel de servicii, asigurând dreptul persoanelor cu dizabilități din instituții să vorbească despre drepturi și să solicite asistență juridică” (James Crowe, președintele EASPD). 32 de organizații ale societății civile au fost capacitate și implicate în promovarea și monitorizarea Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Șase organizații locale din Soroca, Hîncești, Edineț, Dubasari, Orhei și Fălești au beneficiat de granturi mici pentru a implementa proiecte în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și combaterii discriminării.
„Vocea ta va fi auzită doar atunci când vorbești tu însuți, și nu atunci când vorbește altcineva în locul tău” (Marin Andronachi, Auto-reprezentant). În cele șase instituții rezidențiale cu profil psiho-neurologic din țară au fost organizate ateliere de auto-reprezentare și auto-determinare. 284 de persoane cu dizabilități au învățat să vorbească din numele lor, să facă propriile alegeri, să promoveze și să-și revendice drepturile, să sensibilizeze opinia publică cu privire la persoanele cu dizabilități ca cetățeni cu drepturi egale.

Proiectul „Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic” este implementat de către Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități (EASPD) și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD).