Uniunea Europeană contribuie la consolidarea capacităților organizațiilor societății civile din Moldova

În perioada 12-13 iunie, în mun. Bălți s-a desfășurat un program de instruire pentru reprezentanți ai 25 de organizații ale societății civile în cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil între societatea civilă și guvern” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța ONG-lor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD ).

În cadrul programului de instruire, reprezentanții organizațiilor societății civile au învățat cum pot contribui, în parteneriat cu autoritățile publice, la dezvoltarea serviciilor sociale inovatoare pentru copiii din grupurile cu risc înalt de vulnerabilitate și pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale. Programul de instruire a cuprins atât activități teoretice, cât și practice, iar obiectivele formatorilor au fost de a transmite cunoștințele și experiențele pozitive cu privire la modalitățile de colaborare dintre autoritățile publice și organizațiile societății civile în scopul dezvoltării serviciilor sociale durabile. În plus, informarea organizațiilor societății civile despre modalitățile de finanțare și bugetare a serviciilor sociale, pentru a asigura durabilitatea acestora din resurse publice, a creat o claritate participanților despre avantajele implementării unor proiecte în comun cu autoritățile: „Aceste două zile au fost complexe, o introducere totală și clară în obiectivele generale ale proiectului, printr-o conexiune reușită cu cadrul național de politici și modalitățile de implicare a societății civile, în obținerea rezultatelor proiectului. Experiența Keystone Moldova în dezvoltarea serviciilor sociale durabile constituie o bună practică, care poate fi preluată de către organizațiile societății civile locale în consolidarea parteneriatului cu autoritățile publice” a menționat Angela Ciocîrlan A.O. „Făclia” din raionul Ungheni.

Participanții la acest program de instruire au fost motivați și încurajați să inițieze dialogul și colaborarea cu autoritățile publice, pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copiilor din grupurile vulnerabile: „A fost un program interesant, util și accesibil. Mi-a plăcut faptul că formatorii au adaptat conținutul pe înțelesul fiecăruia, ținând cont că printre participanți pot fi persoane ce sunt la o primă experiență de a însuși termenii specifici pentru acest domeniu. Este lăudabilă dispoziția echipei Keystone Moldova de a încuraja reprezentanții asociațiilor nou – create de a participa în proiecte, de a negocia cu autoritățile publice, de a astabili relații bune cu ei. Salut și asigurarea de sprijin și asistență tehnică pe parcursul scrierii proiectelor, pentru a obține resurse de la Uniunea Europeană.” – Pavel Goiman A.O. „Dreptul de a fi” mun.Bălți.

Programul de instruire va continua în mun. Chișinău și mun. Cahul pentru alte organizații ale societății civile din raioanele de centru și sud ale Moldovei.