Uniunea Europeană acordă suport pentru siguranța și drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din 6 instituții rezidențiale în perioada pandemiei cu COVID-19

Date: 22.10.2020

Uniunea Europeană donează echipament de protecție individuală pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și angajații din șase instituții rezidențiale. Distribuirea echipamentului a avut loc astăzi, la evenimentul de lansare a proiectului „Siguranța și drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituții în perioada pandemiei cu COVID-19”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Keystone Moldova. Costul total al proiectului constituie 60 000 Euro.

1700 de persoane cu dizabilități și angajații instituțiilor rezidențiale din Bălți, Cocieri (Dubăsari), Orhei, Hîncești, Brînzeni (Edineț) și Bădiceni (Soroca) sunt asigurați cu măști, mănuși, ochelari protectori, viziere, dezinfectant și încălțăminte de protecție. În aceleași instituții urmează să fie desfășurate activități de informare despre măsurile de prevenire și măsurile individuale de protecție; în acest scop, vor fi instalate monitoare video și va fi derulată informație în limbaj ușor de înțeles pentru persoanele cu dizabilități.

„În această perioadă de criză, UE și Statele sale membre – Echipa Europa – acționează împreună pentru a oferi suport cetățenilor din Republica Moldova, mobilizând resurse, asigurând furnizarea de echipamente de protecție, stimulând cercetarea și susținând țările partenere. Atenția acordată incluziunii sociale și siguranței persoanelor cu dizabilități este prioritară. Asistența oferită prin intermediul acestui proiect din partea Uniunii Europene este pentru persoanele care necesită cel mai mult acest suport, mai ales în condițiile pandemiei COVID-19” a menționat Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

Proiectul va spori accesul persoanelor cu dizabilități la Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități, pentru a beneficia de suport informațional și psihologic și pentru a preveni cazurile de abuz, neglijență sau încălcarea drepturilor. Astfel, 30 de telefoane mobile vor fi donate persoanelor cu dizabilități din instituții, fiind instruiți în domeniul Auto-reprezentării cu privire la drepturi și suport de la egal la egal.

„Proiectul este finanțat din Mecanismul de răspuns rapid al UE la necesitățile stringente ale societății civile din țările Parteneriatului Estic. Cele 6 instituții rezidențiale sunt în proces de reformare și persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale sunt în așteptarea unei vieți mai calitative în comunitate. Cu regret, pandemia COVID-19 a dus la instaurarea carantinei și a încetinit procesul de dezinstituționalizare. În condițiile agravării situației pandemice din Moldova, acest ajutor de urgență va contribui la asigurarea dreptului persoanelor cu dizabilități din instituții la sănătate, informare și la reclamarea abuzurilor și încălcărilor,” – a menționat Ludmila Malcoci, Directorul Executiv Keystone Moldova.

Totodată, pentru fiecare instituție va fi dezvoltată o politică internă de prevenire și control a infecțiilor. Angajații din instituții vor fi capacitați în implementarea politicii interne de prevenire și control a infecțiilor, prevenirea sindromului de ardere profesională și gestionarea stresului pentru a face față provocărilor legate de comportamentele persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în perioadele de criză.