Uniunea Europeană acordă suport în promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic

Proiectul „Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic”, finanțat de Uniunea Europeană, a fost lansat astăzi la Chișinău. Costul total al proiectului constituie 368 118 Euro, din care 95% sunt bani oferiți de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului. Proiectul este implementat de către Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități (EASPD) și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD).

Proiectul prevede implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD) în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic prin implicarea persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor societății civile (OSC) în procesul de monitorizare.

„Proiectul va contribui la creșterea capacităților persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale în promovarea și implementarea drepturilor lor. Totodată, persoanele cu dizabilități mintale vor putea accesa un nou serviciu – Linia fierbinte, prin intermediul căreia vor beneficia de suport și asistență în prevenirea și combaterea abuzurilor și a cazurilor de violență din instituții”, a declarat Ludmila Malcoci, director executiv Keystone Moldova. „Credem că este un proiect ambițios, în rezultatul căruia vor fi identificate și soluționate mai multe cazuri de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale plasate în instituțiile rezidențiale și care va contribui la schimbarea atitudinii societății față de aceste persoane”.

În timpul evenimentului, Pirkka Tapiola, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat că: „Majoritatea persoanelor cu dizabilități mintale se confruntă cu stigmatizarea și excluziunea socială. Este important să încercăm să asigurăm respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor care trăiesc în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic și, pe cât e posibil, să prevedem alternative sociale care corespund mai bine nevoilor individuale ale fiecăruia și prin urmare contribuie la îmbunătățirea calității vieții lor”.

Proiectul prevede desfășurarea unei campanii naționale de informare; servicii de linie fierbinte; servicii mobile de informare; servicii de suport și asistență legală pentru persoanele cu dizabilități din instituțiile rezidențiale; activități de capacitare pentru OSC-uri, personalul și persoanele cu dizabilități din instituțiile rezidențiale; consolidarea mecanismului național de monitorizare a implementării CDPD; rapoarte de monitorizare a respectării drepturilor omului în instituțiile cu profil psiho-neurologic, precum și mini-granturi pentru OSC-uri în vederea promovării incluziunii sociale și a ne-discriminării persoanelor cu dizabilități. Proiectul va fi implementat în raioanele unde sunt amplasate geografic instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic: Edineț, Dubăsari, Hîncești, Orhei, Soroca și municipiul Bălți și are o durată de trei ani.