Uniunea Europeană acordă suport în crearea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi de pe ambele maluri ale Nistrului

Proiectul „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului” finanțat de Uniunea Europeană, a fost lansat astăzi la Chișinău. Proiectul este implementat de către Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) și Centrul de Reabilitare și Consultanţă „OSORC”. Costul total al proiectului constituie 559 968,45 Euro, dintre care 80% sunt bani oferiți de Uniunea Europeană și 20% reprezintă contribuția partenerilor de implementare și a IM Swedish Development Partner (SOIR).

Obiectivul general al proiectului este de a spori încrederea între organizațiile societății civile și administrația publică locală de pe ambele maluri ale râului Nistru și UTA Găgăuzia prin implicarea acestora în procesul de implementare a Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Proiectul va fi implementat în cinci raioane; în total, vor fi înființate 6 servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități: 5 Echipe mobile și un centru de zi. Peste 125 de copii cu dizabilități și familiile lor vor beneficia anual de aceste servicii, aflându-se în familie și comunitate. ONG-urile, autoritățile publice locale, jurnaliști și personalul serviciilor vor beneficia de diverse activități de consolidare a capacităților și vor fi pregătiți pentru acordarea suportului persoanelor cu dizabilități pentru ca acestea să ducă un trai decent în societate. Voluntarii de pe ambele maluri ale Nistrului și UTA Găgăuzia vor fi implicați în reprezentații de teatru forum și vor folosi arta pentru a preveni și stopa stigmatizarea și discriminarea persoanelor cu dizabilități.

„Prin acest proiect, Uniunea Europeană contribuie la dezvoltarea protecției sociale și la asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Proiectul este parte a Programului „Măsuri de Consolidare a Încrederii”, care are ca scop de a contribui la soluționarea pașnică a conflictului transnistrean și de a promova consolidarea încrederii. Uniunea Europeană crede că un angajament solid cu societatea civilă este important. Tocmai de aceea, prin acest program, este oferit suport societății civile pentru a promova schimbul de experiență și creșterea de competențe pe ambele maluri ale râului Nistru” – a declarat Ekaterina Dorodnova, Counsellor Political Affairs, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

„Proiectul este construit pe experiența de succes a Keystone Moldova în implementarea serviciilor de Echipă mobilă cu sprijinul UE în câteva raioane din Moldova” – a menționat Ludmila Malcoci, Director Executiv al Keystone Moldova, -”Aceste servicii s-au dovedit a fi un excelent mecanism de construire a parteneriatelor între autoritățile publice locale și societatea civilă, precum și de prevenire a instituționalizării copiilor cu dizabilități și de asigurare a incluziunii lor sociale”.

***
Echipa mobilă este un serviciu care oferă asistență socială la domiciliu persoanelor cu dizabilități și familiilor lor din localităţi izolate, cu acces limitat la servicii specializate. Serviciile prestate de Echipa mobilă variază în funcţie de necesităţile beneficiarilor și pot include: asistenţă şi consiliere psihologică, servicii medicale și de reabilitare / recuperare (kinetoterapie, asistenţă logopedică), instruire specială în scopul dezvoltării abilităţilor pentru o viaţă independentă în comunitate etc. În acest fel, Echipa mobilă contribuie la depistarea precoce a copiilor cu dizabilităţi, prevenirea instituţionalizării lor, facilitarea integrării sociale a acestora, asigurarea accesului lor la servicii de recuperare şi reabilitare de calitate.

În perioada anilor 2012 – 2014, Keystone Moldova, cu suportul Uniunii Europene, Open Society Foundations/Mental Health Initiative și a Fundației Soros-Moldova, a sprijinit autoritățile locale din 16 raioane în vederea dezvoltării serviciilor de Echipă mobilă. De asemenea, Keystone Moldova a sprijinit Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru dezvoltarea Regulamentului-cadru şi a standardelor minime de calitate pentru serviciile de Echipă mobilă, care au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern Nr. 722 din 22,09,2011. 15 Servicii de Echipă mobilă au fost acreditate de Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale și anual acordă sprijin pentru mai mult de 600 copii și adulți cu dizabilități.