Sprijin informațional pentru părinții persoanelor cu dizabilități

În luna iunie 2015 Asociația Keystone Moldova va organiza ședințe de informare pentru părinții persoanelor cu dizabilități, în cadrul proiectului ”Implicare prin acțiuni de advocacy și autoreprezentare”. Ședințele vor fi organizate cu scopul de a dezvolta capacități de advocacy părinților persoanelor cu dizabilități, care sunt membri a 19 organizații non-guvernamentale din 16 localități.

În cadrul activităților părinții vor fi informați cu privire la regulamentele serviciilor sociale Respiro, Echipa Mobilă și Asistență personală. Aceste servicii au scopul de a facilita integrarea socială a persoanelor cu dizabilități.

Prin intermediul ședințelor părinții vor afla cum funcționează cele 3 servicii sociale, ce oferă, cine poate beneficia de ele și, cel mai important – calea legală pe care trebuie să o parcurgă pentru a beneficia de aceste servicii. Ei vor putea acorda întrebările care îi frămîntă și, ulterior, vor fi capabili să solicite de la autorități serviciile date. De asemenea, în cadrul ședințelor, părinților le vor fi prezentate perspectivele integrării în societate a persoanelor cu dizabilități.

Ședințele de informare vor avea loc pe tot parcursul lunii iulie; primele ședințe se vor desfășura în orașele Ungheni, Soroca și Chișinău.
***
Echipa mobilă este serviciul social specializat care prestează la domiciliu persoanelor cu dizabilități servicii medicale, sociale, psihologice ș.a., în dependență de necesități.
Serviciul de Asistență personală este destinat persoanelor cu dizabilități severe care întîmpină dificultăți în realizarea sarcinilor și activităților cotidiene fără suport din exterior. Asistent personal este persoana care oferă servicii de însoțire, îndrumare, îngrijire personală (alimentație, igienă ) etc. Asistent personal poate fi unul dintre părinți sau una dintre rudele persoanei cu dizabilități.
Serviciul social Respiro preia temporar îngrijirea persoanelor cu dizabilități severe, oferindu-le familiilor un repaus de pînă la 30 de zile pe an. Acest serviciu oferă suport părinților sau rudelor care îngrijesc de copii și adulți cu dizabilității.