Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități 0 80 01 08 08

Astăzi, 4 martie 2020, a fost organizată o Masă rotundă, unde a fost prezentat și consultat Raportul de activitate al Serviciului de Asistență Telefonică Gratuită pentru Persoanele cu Dizabilități 080010808 pentru anul 2019. În cadrul evenimentului au participat reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor de stat din domeniul drepturilor și ai organizațiilor societății civile din domeniu.

Participanții la eveniment au discutat despre necesitatea și contextul dezvoltării Serviciului, au accentuat impactul Serviciului asupra îmbunătățirii calității serviciilor prestate persoanelor cu dizabilități din perspectiva respectării drepturilor.

În perioada 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 la Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități 080010808 au fost recepționate 2157 apeluri de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Din numărul total de apeluri, 62% reprezintă apelurile din instituțiile rezidențiale, 35% – apelurile din comunitate, iar în cazul a 3% – localizarea apelurilor nu a fost identificată. Ponderea mai mare a apelurilor recepționate din instituțiile rezidențiale se explică prin faptul că echipa Serviciului periodic distribuie materiale informaționale în instituții și menține comunicarea cu persoanele în posesia cărora au fost distribuite telefoane mobile procurate din sursele financiare ale Uniunii Europene.

Pe parcursul anului 2019, apelanții Serviciului au obținut acces gratuit la informație, în conformitate cu prevederile Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și actelor legislative și normative naționale. Prin intermediul Serviciul au fost identificate, referite și sesizate mai multe cazuri de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități către organele responsabile și organizațiile partenere. Persoanele cu dizabilități și familiile acestora au beneficiat de informație și consiliere telefonică pentru revendicarea drepturilor încălcate. Pentru anul curent Serviciul își propune drept scop stabilirea și menținerea relațiilor de colaborare cu organele competente și organizațiile partenere pentru identificarea situațiilor de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități 080010808 este un serviciu național creat în scop de prevenire și reducere a situațiilor de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități. Asociația Keystone Moldova administrează și gestionează Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități în baza contractului de achiziție cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. Acest Serviciu a fost lansat și pilotat în anul 2017 de către Asociația Keystone Moldova cu suportul financiar al Uniunii Europene.