Servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități – instrumente eficiente de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului

– „Datorită eforturilor Echipei mobile, copilul meu a învățat să se bucure! S-a schimbat foarte mult înspre bine.” – „Înainte ca să accesăm serviciul Echipă mobilă, fetița mea nu vorbea cu nimeni. Acum comunică cu copiii de la grădiniță. Până și vecinii se miră de succesele ei.” – „Echipa mobilă e un ajutor și o speranță pentru părinți. Până nu demult, toate ușile erau închise pentru noi; nu exista un loc pentru copilul meu nici la grădiniță, nici la școală. Acum mergem la școală.” – „Este foarte bine când există cineva care să îți ofere suport; vorbesc despre suportul moral, când ți se oferă un sfat, o vorbă bună. Sprijinul oferit de Echipa mobilă este important pentru persoanele cu dizabilități…”

Astăzi, la Chișinău, cu suportul Uniunii Europene, a avut loc Conferința națională „Servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități – instrumente eficiente de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului”. În cadrul evenimentului au fost elucidate importanța parteneriatelor durabile bazate pe încredere, asigurarea calității serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități, rolul organizațiilor societății civile și a mass-media în prevenirea și combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități, precum și rezultatele proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului”. Proiectul, finanțat de Uniunea Europeană, este implementat de către Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova și Centrul de Reabilitare și Consultanță „OSORC” și cofinanțat de IM Swedish Development Partner. Scopul acestuia este de a spori încrederea între organizațiile societății civile și administrația publică locală de pe ambele maluri ale râului Nistru și UTA Găgăuzia prin dezvoltarea sistemului de protecție socială și asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

De doi ani de zile, în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Slobozia, Tiraspol și UTA Găgăuzia activează Serviciul social „Echipă mobilă” și un Centru de zi pentru copii și tineri cu dizabilități (Caragaș, Slobozia), create în cadrul proiectului. Serviciile acordă suport și asistență pentru 200 de persoane cu dizabilități și familiile lor. Din resursele proiectului, serviciile au fost dotate cu unități de transport, mobilier, echipament, materiale didactice și instrumente kinetoterapeutice, iar Echipele mobile din Căușeni, Ștefan Vodă și UTA Găgăuzia au fost acreditate pentru cinci ani.

„Proiectul a contribuit la consolidarea încrederii între specialiștii de pe ambele maluri ale Nistrului și UTA Găgăuzia prin organizarea vizitelor de studiu, schimbului de experiență și dezvoltarea competențelor în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități” – a declarat Marcela Dilion, manager de proiect, Keystone Moldova. „Cel mai important rezultat al proiectului este faptul că au fost create și dezvoltate servicii sociale calitative, eficiente și durabile, s-a reușit formarea unei viziuni comune asupra modului în care persoanele cu dizabilități și familiile acestora, dar și alți actori sociali pot fi abilitați prin mobilizare comunitară.”

Printre rezultatele proiectului se numără și crearea a cinci grupuri de auto-reprezentanți, care includ 57 de tineri cu dizabilități, ce învață să-și revendice drepturile. De asemenea, cinci ONG-uri de pe ambele maluri ale Nistrului au beneficiat de granturi mici în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilități și au fost capacitate în managementul proiectelor; 150 de reprezentanți ai autorităților publice locale din 5 regiuni au fost capacitați în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități; opt reprezentanți ai mass-mediei locale au fost premiați pentru materialele jurnalistice realizate; 1392 de elevi și cadre didactice din 10 instituții de învățământ au găsit soluții pentru a stopa discriminarea, în cadrul reprezentațiilor de Teatru Forum.

Proiectul „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului” este implementat în perioada noiembrie 2016 – martie 2019, iar costul total al proiectului este de 559 968 Euro.