Proiectul „Colaborarea la nivel local pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități” a fost lansat la Anenii Noi

Astăzi, 29.04.2015, AO Keystone Moldova a organizat masa rotundă de lansare a proiectului „Colaborarea la nivel local pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități” în raionul Anenii Noi. Acest proiect este realizat în cadrul programului „Parteneriate pentru o societate civilă durabilă în Moldova” al FHI360. Scopul proiectului este de a asigura participarea persoanelor cu dizabilități și a societății civile la elaborarea politicilor publice pentru persoane cu dizabilități.

Evenimentul a avut loc în sala de ședințe a Consiliului Raional și au participat 20 de persoane, inclusiv Vicepreședintele pe întrebări sociale, dl Anatolie Barbăroșie și Șeful Direcției Asistență Socială, Tineret și Protecția Familiei, dl Mihail Ganea.

În cadrul evenimentului a fost prezentat Proiectul „Colaborarea la nivel local pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități” și direcțiile sale de acțiune. Proiectul prevede dezvoltarea capacităților persoanelor cu dizabilități, Organizațiilor Societății Civile și a Autorităților Publice Locale în planificarea participativă, monitorizarea și evaluarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități stipulate în Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și în conformitate cu principiile Valorizării Rolului Social. În cadrul proiectului vor fi elaborate participativ și aprobate Strategii raionale pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în Anenii Noi și Ialoveni. De asemenea, vor fi dezvoltate capacitățile APL și OSC din raioanele partenere în implementarea planului de acțiuni ale Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

Această activitate este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin participanților și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.