Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova”: realizări și perspective

Astăzi, 31 martie, Keystone Moldova desfășoară Conferința națională „Programul Comunitate Incluzivă – Moldova: realizări și perspective”. Scopul acestei Conferințe, desfășurată cu susținerea Fundației Soros-Moldova, este de a disemina practicile de succes și experiența pozitivă acumulată de Keystone Moldova și partenerii săi în domeniul dezinstituționalizării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale pe parcursul a nouă ani de activitate.

La eveniment participă reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF), Ministerului Educației, administraților publice de nivelurile unu și doi, organizațiilor donatoare, organizațiilor nonguvernamentale. De asemenea, sunt prezente persoane cu dizabilități care au beneficiat de suportul oferit în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”, împreună cu familiile lor și persoanele de suport.

“Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova” este un exemplu de parteneriat public-privat demn de urmat,- a menționat Ludmila Malcoci, Director Executiv Keystone Moldova,- Datorită angajamentului comun asumat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Fundația Soros-Moldova, Fundațiile pentru o Societate Deschisă/Inițiative în Sănătate Mentală, Keystone Human Services International US și Keystone Moldova în anul 2008, în sistemul de protecție socială a persoanelor cu dizabilități s-au produs schimbări esențiale, și anume: au fost dezvoltate peste 70 de servicii sociale de alternativă pentru persoane cu dizabilități intelectuale, a fost elaborat cadrul legal pentru serviciile noi create, au fost transferate 150 de persoane cu dizabilități intelectuale din instituții rezidențiale în familii și servicii comunitare. ”

Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova” servește drept model de abordare comprehensivă a incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale în comunitate. Astfel, dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități este însoțită de pregătirea familiilor și a membrilor comunității, acordarea suportului necesar persoanelor date și membrilor familiilor lor, dezvoltarea serviciilor comunitare în funcție de nevoile acestor persoane, incluziunea lor în serviciile de bază din comunitate (educaționale, de sănătate, sociale) sau în câmpul muncii. Persoanele cu dizabilități dezinstituționalizate sunt instruite și implicate în activități de auto-reprezentare pentru promovarea drepturilor lor la trai în comunitate, la sănătate, educație, muncă, participare în procesul de luare a deciziilor.

La finele evenimentului Keystone Moldova a înmânat partenerilor săi trofee și diplome pentru parteneriat durabil și sustenabilitate în promovarea reformelor.

***
Informație de context

Rezultatele Programului Comunitate Incluzivă – Moldova

Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova” este implementat începând cu anul 2008 și este orientat spre trei domenii: 1) dezvoltarea serviciilor comunitare axate pe necesităţile persoanelor cu dizabilități intelectuale şi ale familiilor acestora; 2) dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea acestor servicii; 3) dezvoltarea mediului comunitar prietenos prin schimbarea atitudinilor şi comportamentelor populaţiei cu privire la persoanele cu dizabilităţi.

Dezinstituționalizarea și dezvoltarea serviciilor comunitare. În cadrul Programului au fost dezinstituționalizate 150 de persoane cu dizabilități intelectuale, care au beneficiat ulterior de suport pentru incluziunea socială în familii și comunități; a fost prevenită instituționalizarea a mai bine de 100 de persoane cu dizabilității intelectuale; au fost create 72 de servicii comunitare, inclusiv: Echipe mobile, Case comunitare, Locuințe protejate, Servicii Respiro, Asistență personală, servicii de suport pentru educație incluzivă. Mai bine de 1000 de persoane cu dizabilități au beneficiat și continuă să beneficieze de aceste servicii. Keystone Moldova a acordat suport MMPSF în evaluarea nevoilor de servicii a peste 2000 de persoane cu dizabilități mentale din 6 instituții rezidențiale cu profil psiho-neurologic în vederea planificării strategice a reformării instituțiilor rezidențiale și dezvoltării serviciilor de alternativă în comunități.

Dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea serviciilor comunitare destinate persoanelor cu dizabilităţi. Programul a oferit și continuă să ofere suport și asistență tehnică MMPSF în vederea dezvoltării și îmbunătățirii cadrului legislativ și normativ în conformitate cu prevederile Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Pentru a asigura durabilitatea serviciilor sociale comunitare noi create, cu suportul Keystone Moldova au fost elaborate Regulamentele și Standardele minime de calitate privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale și consolidat mecanismul de evaluare, dezinstituționalizare și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și a celor cu probleme de sănătate mintală.

Dezvoltarea mediului comunitar prietenos prin schimbarea atitudinilor şi comportamentelor populaţiei cu privire la persoanele cu dizabilităţi. În cadrul Programului au fost și sunt implementate numeroase activități în vederea schimbării atitudinii populației față de persoanele cu dizabilități, inclusiv: crearea grupurilor de suport pentru persoanele cu dizabilități la nivel de comunitate și instituții de învățământ; instruirea persoanelor cu dizabilități în documentarea și diseminarea istoriilor personale; campanii media de informare și sensibilizare; instruirea jurnaliștilor; reprezentații de Teatru Forum; realizarea materialelor informative, educaționale și de suport etc. Keystone Moldova a contribuit la dezvoltarea mișcării de Advocacy și Auto-reprezentare a persoanelor cu dizabilități și familiilor lor. La nivel național au fost dezvoltate două rețele: a Auto-reprezentanților (persoane cu dizabilități) și a grupurilor de părinți, care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități de a trăi în societate și de a avea acces la educație, sănătate, servicii sociale și angajare în câmpul muncii. Auto-reprezentanții întreprind acțiuni de advocacy pentru îmbunătățirea strategiilor statului și a legislației privind incluziunea socială.

Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova” este implementat în prezent de Keystone Moldova în parteneriat cu MMPSF, cu susținerea financiară a Keystone Human Services International US, Fundația Soros-Moldova, Uniunea Europeană, OSF/Early Childhood Program, IM Swedish Development Partner.