Prima Conferință Națională a Auto-reprezentanților: „Ascultă-mă! Am și eu ceva de spus.”

Astăzi, 20 decembrie 2016, A. O. Keystone Moldova a desfășurat prima Conferință Națională a Auto-reprezentanților cu genericul ”Ascultă-mă! Am și eu ceva de spus.” Scopul conferinței a fost de a crea rețeaua națională de auto-reprezentanți din Republica Moldova, care va activa în vederea promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

”În acord cu principiul „Nimic pentru noi, fără noi!”, persoanele cu dizabilități consideră crucială participarea lor la viața comunităților din care fac parte. Rețeaua auto-reprezentanților este constituită din persoane cu diferite dizabilități, din diferite regiuni ale țării. Rețeaua reprezintă un cadru în care auto-reprezentanții își vor conjuga eforturile în vederea protejării și promovării drepturilor tuturor persoanelor cu dizabilități, și mai ales a celor cu dizabilități intelectuale. Rețeaua va avea drept scop să spună societății că persoanele cu dizabilități (inclusiv intelectuale) au nu doar necesități, dar și drepturi și abilități. Membrii rețelei auto-reprezentanților vor face schimb de idei și experiențe de lucru în domeniul promovării și protejării drepturilor persoanelor cu dizabilități, vor planifica și vor realiza acțiuni comune pentru a avea un impact mai mare asupra calității vieții persoanelor cu dizabilități la nivel de țară, vor lupta pentru a-și face vocea auzită”, a menționat Natalia Cojocaru, coordonatoarea proiectului.

În cadrul evenimentului, și-au împărtășit experiența persoane de suport și reprezentanți ai organizaților societății civile active în domeniul dizabilității. De asemenea, programul conferinței a inclus vorbitori din rândul grupului de auto-reprezentanți, care au relatat realizările lor de la formarea grupului și până acum. Tamara Andrieș, membră a grupului de auto-reprezentanți din Fălești susține că ”Persoanele cu dizabilități (inclusiv intelectuale) au aceleași drepturi ca orice alt cetățean al Republicii Moldova. Din păcate, însă, aceste persoane sunt expuse unui risc sporit de marginalizare, abuz, discriminare şi ignoranţă socială. Împreună sperăm să putem face o schimbare şi să trăim cu demnitate!”

Conferința a finalizat cu semnarea unei rezoluții privind crearea rețelei naționale a auto-reprezentanților din Republica Moldova.
La eveniment au participat membri ai grupurilor de auto-reprezentanți din diferite raioane ale țării, persoane de suport ale acestora, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, reprezentanți ai ONG-urilor active în domeniul dizabilității din Republica Moldova.

Conferința Națională a Auto-reprezentanților cu genericul ”Ascultă-mă! Am și eu ceva de spus” a fost desfășurată în cadrul proiectului „Implicare prin acțiuni de advocacy și auto-reprezentare”, implementat de către A.O. Keystone Moldova cu suportul financiar al AO Reprezentanța IM Swedish Development Partner.