„Managementul educației incluzive în instituțiile de învățământ preșcolar”

Săptămâna trecută, Keystone Moldova şi PE „Pas cu Pas”, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică a organizat seminarul „Managementul educației incluzive în instituțiile de învățământ preșcolar din Republica Moldova”, în cadrul căruia au participat manageri a 15 instituții de învățământ preșcolar incluzive pilot din țară. Scopul seminarului a fost de a consolida capacitățile managerilor în vederea planificării și dezvoltării instituționale privind implementarea educației incluzive. Seminarul a avut loc în incinta Grădiniței nr. 12 din or. Orhei, care a fost selectată tocmai pentru că este un model de bune practici în domeniul educației incluzive.

Pe lângă cei 15 manageri ai grădiniţelor-pilot, la seminar au fost prezenți și reprezentanți ai Direcției Învățământ, Tineret și Sport Orhei, reprezentanți ai Serviciului de asistență psihopedagogică Orhei, directorul și specialiștii grădiniței nr. 12 şi directorul grădiniţei nr.2 din or. Orhei. În cadrul seminarului de două zile, managerii au fost formaţi de specialiștii din cadrul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică (Svetlana Curilov şi Aurica Brînza) despre cum să asigure implementarea educației incluzive în educația timpurie: politici, cadrul legal și normativ, managementul abordării incluzive, autoevaluarea instituției, elaborarea / revizuirea planului strategic de dezvoltare al instituției și planificarea din perspectiva asigurării incluziunii educaționale a tuturor copiilor. „Un asemenea seminar este binevenit, pentru că dezvoltă o abordare corectă a conceptului de educație incluzivă în învățământul preșcolar. Este foarte bine că se pune accentul pe managementul în educația incluzivă – este important ca managerii să înțeleagă necesitatea schimbării de atitudine și că această schimbare trebuie să înceapă de la ei ”, a menționat Dna Ana Ivanov, şef al Serviciului de asistență psihopedagogică Orhei.

De asemenea, participanții la seminar au avut ocazia să realizeze vizită de studiu în cadrul Grădiniței nr. 12 din Orhei. Ei au aflat exemple de bune practici privind implementarea educaţiei incluzive și unele lecții învățate de la directorul instituției, dar și de la psihologul, kinetoterapeutul și logopedul grădiniței. Mai mult, au reușit și să asiste la unele activităţi practice pe care le realizează specialiștii enumerați mai sus. „Seminarul respectiv ne-a ajutat să căpătăm o încredere mai mare în forțele proprii și în ceea ce facem. Am realizat un schimb de experiență foarte bun, am primit răspuns la toate întrebările vis-a-vis de incluziunea educațională a copiilor cu cerințe educaţionale speciale – de la colegii noștri, de la formatori. Și, ceea ce este foarte important – ne-au sensibilizat mai mult. Ne-au făcut să înțelegem că oamenii realizează incluziunea în grădiniţe de mai mult timp” – a declarat Dna Viorica Istrati, Director al Grădiniței de copii din Pănășești, r. Strășeni.

Seminarul a fost organizat în cadrul Proiectului „Pilotarea modelelor de educaţie incluzivă în instituţiile de învățământ preşcolar din R. Moldova” implementat de Programul Educaţional „Pas cu Pas” şi Asociaţia Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al R. Moldova şi Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă/Open Society Foundations în cadrul Programului Copilărie Timpurie/Early Childhood Program. Proiectul pune accentul pe asigurarea accesului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învățământ preşcolar.