Keystone Moldova și UTA Găgăuzia au semnat un acord de parteneriat privind dezvoltarea Serviciului social „Echipă mobilă”

Astăzi, Keystone Moldova a semnat un acord de colaborare cu UTA Găgăuzia cu privire la crearea și dezvoltarea Serviciului social „Echipă mobilă”, în cadrul proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului” finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul este implementat în cinci raioane ale țării, de către Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova și Centrul de Reabilitare și Consultanţă „OSORC”. Costul total al proiectului constituie 559 968,45 Euro, dintre care 80% sunt bani oferiți de Uniunea Europeană și 20% reprezintă contribuția partenerilor de implementare și a IM Swedish Development Partner.

Obiectivul general al proiectului este de a spori încrederea între organizațiile societății civile și administrația publică locală de pe ambele maluri ale râului Nistru și UTA Găgăuzia prin implicarea acestora în procesul de implementare a Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

În UTA Găgăuzia, Serviciul social „Echipă mobilă” va fi creat şi dezvoltat în cadrul Direcţiei Generale Sănătate şi Protecţie Socială. Pentru a asigura dezvoltarea și buna funcționare a Serviciului „Echipă mobilă”, Keystone Moldova va acorda asistenţă tehnică şi metodologică APL-urilor de nivelul II; va oferi din sursele UE mobilier, echipament şi o unitate de transport, dar și un grant în valoare de 15 mii Euro pentru cheltuielile necesare; va realiza formarea profesională iniţială şi continuă a specialiştilor din cadrul Serviciului nou creat. ONG-urile, autoritățile publice locale, jurnaliști și personalul serviciilor vor beneficia de diverse activități de consolidare a capacităților și vor fi pregătiți pentru acordarea suportului persoanelor cu dizabilități pentru ca acestea să ducă un trai decent în societate. Anual 25 persoane cu dizabilităţi şi familiile acestora din UTA Găgăuzia vor benefica de serviciile prestate de specialiştii Echipei mobile.

„Proiectul este construit pe experiența de succes a Keystone Moldova în implementarea serviciilor de Echipă mobilă cu sprijinul UE în câteva raioane din Moldova” – a menționat Ludmila Malcoci, Director Executiv al Keystone Moldova, -”Aceste servicii s-au dovedit a fi un excelent mecanism de construire a parteneriatelor între autoritățile publice locale și societatea civilă, precum și de prevenire a instituționalizării copiilor cu dizabilități și de asigurare a incluziunii lor sociale”.