Keystone Moldova lansează campania de informare ”Uniunea Europeană mă ajută să-mi apăr drepturile!

Astăzi, 24 ianuarie 2017, Asociația Keystone Moldova a lansat Campania naţională de informare și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi care locuiesc în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic din Moldova „Uniunea Europeană mă ajută să-mi apăr drepturile!”. Campania se va desfășura în perioada ianuarie – iunie 2017 în raioanele din Orhei, Hînceşti, Dubăsari, Soroca, Edineţ și mun. Bălți. Această campanie este organizată în cadrul proiectului ”Promovarea şi monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale din instituţiile rezidenţiale cu profil psiho-neurologic” susținut financiar de Uniunea Europeană.

Prin intermediul campaniei, Keystone Moldova își propune să promoveze respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale prin sensibilizarea factorilor de decizie și a publicului larg. În fiecare lună, echipa Keystone Moldova se va deplasa în fiecare localitate unde sunt amplasate geografic instituţiile rezidenţiale și va desfășura activități de informare și sensibilizare pentru persoanele cu dizabilități mintale, angajaţii instituțiilor și membrii comunităților.

„Vom avea un microbuz care va merge şi va sta câte trei zile în fiecare instituţie și câte două zile în comunitate. În acest microbuz vor fi diverse materiale informaționale, cu ajutorul cărora vom instrui persoanele cu dizabilităţi mintale, personalul instituțiilor și populația”, a declarat Parascovia Munteanu, coordonator al proiectului.

În cadrul campaniei, în calitate de moderatori vor participa tineri dezinstituționalizați, care locuiesc la moment în servicii comunitare. „În internat, nu aveam dreptul la nimic, mi se încălcau drepturile, ni se spunea că nu avem drept nici la grădiniţă, nici la şcoală. Totuși, împreună cu alți băieți din internat am decis să ne mutăm în ”Locuința protejată”. Sunt foarte fericit că am ieşit din internat şi am învăţat multe lucruri şi vreau să îi ajut şi pe prietenii mei care au rămas în internat”, a mărturisit Marin Andronachi, unul din tinerii dezinstituționalizați cu suportul Keystone Moldova în 2014.

Tot în cadrul campaniei va fi lansat și promovat Serviciul de Asistenţă Telefonică pentru persoanele cu dizabilităţi prin intermediul căruia persoanele care locuiesc în instituțiile rezidențiale sau în servicii comunitare vor putea telefona și sesiza cazurile de încălcare a drepturilor lor.

Campania Națională de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic, ”Uniunea Europeană mă ajută să-mi apăr drepturile!”, se desfășoară în cadrul proiectului ”Promovarea şi monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale din instituţiile rezidenţiale cu profil psiho-neurologic ”, implementat de Asociaţia Keystone Moldova în parteneriat cu Asociaţia Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi (EASPD) şi Alianţa Organizaţiilor pentru persoane cu dizabilităţi din Republica Moldova (AOPD) și finanțat de Uniunea Europeană. Costul total al proiectului constituie 368 118 Euro, din care 95% sunt bani oferiți de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului.

Proiectul este implementat în raioanele unde sunt amplasate geografic instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic: Edineț, Dubăsari, Hîncești, Orhei, Soroca și municipiul Bălți și are o durată de trei ani. Activitățile proiectului sunt orientate pe trei mari direcții: 1) sporirea nivelului de conștientizare a persoanelor cu dizabilități despre drepturile lor, prin capacitarea lor să se auto-reprezinte; 2) consolidarea capacităților organizațiilor societății civile (OSC) în vederea promovării și monitorizării implementării CDPD în instituțiile rezidențiale; 3) combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale și promovarea unei comunități incluzive.