Instruirea inițială a profesioniștilor în dezvoltarea și prestarea Serviciului social Locuință protejată

– „Am aflat ce înseamnă într-adevăr un serviciu social Locuință protejată, cum să intervenim în situațiile dificile și să depășim barierele întâlnite în lucrul practic.”

– „Toată informația prezentată a fost accesibilă – și teoria, și practica. Cele mai utile pentru mine au fost informația și exercițiile despre elaborarea planului individual de asistență. ”

– „Am aflat cum trebuie să lucrăm în Locuința Protejată – diferența dintre ceea ce facem în instituție și cum trebuie să lucrăm cu aceleași persoane în afara instituției.”

În regiunea de nord a Republicii Moldova urmează să fie deschise opt Locuințe protejate de către Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) din mun. Bălți. Dezvoltarea acestor servicii, precum și procesul de dezinstituționalizare și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale sunt realizate în colaborare cu patru organizații ale societății civile: I.P. Clinica Juridică Universitară, AOPPD „Eternitate”, AO „Dreptul de a fi” și AO Victorion. Organizațiile menționate sunt beneficiare de granturi din cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”.

Săptămâna trecută, cele patru organizații ale societății civile, în colaborare cu Keystone Moldova au organizat o instruire inițială a profesioniștilor care dezvoltă și implementează serviciul „Locuință protejată”. „Aceste instruiri sunt de o importanță majoră pentru noi”, a menționat Pavel Florea, directorul CPTPD Bălți, „deoarece majoritatea angajaților care activează în instituție nu au avut posibilitate să beneficieze de asemenea instruiri, dar este foarte important să cunoască specificul asistenței în Locuința protejată, să știe cum trebuie să se comporte în diferite situații, cum să dezvolte abilități bune persoanelor dezinstituționalizate, cum să asigure suport și sprijin pentru incluziune. Trebuie să încercăm să implicăm mai mult persoanele cu dizabilități și să-i aducem mai aproape de societate și de serviciile pe care le avem. Până la urmă, toți suntem egali, ei sunt oameni ca și noi.”

În cadrul instruirii participanții au discutat despre conceptele – cheie din domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități: noțiunea de dizabilitate, drepturile persoanelor cu dizabilități, incluziunea socială, valorizarea rolului social, tehnici de lucru cu persoanele cu dizabilități etc. Totodată, s-a pus accent pe îmbunătățirea competențelor profesionale ale participanților în organizarea eficientă a activităților în cadrul serviciului social Locuință protejată. Un obiectiv important al instruirii a fost dezvoltarea unor atitudini pozitive și non-discriminatorii viitorilor angajați din cadrul serviciilor, astfel încât să susțină și să promoveze incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

Această instruire a fost desfășurată în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.