Implicarea Keystone Moldova în cadrul Târgului ONG-urilor

Astăzi, 31 mai 2015, Keystone Moldova a participat la Tîrgul ONG-urilor, care s-a desfășurat în cadrul Zilei Internaționale a Copiilor, eveniment intitulat „Vreau să știu, să mă joc, să încerc, să creez” și a avut loc în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfînt”. În acest context, organizația, la fel ca întotdeauna, a dat dovadă de receptivitate și implicare.

Membrii organizației Keystone Moldova au oferit informații persoanelor interesate privitor la activitatea ei; au împărțit pliante, broșuri, manuale cu un conținut educativ și informativ. Materialele au avut ca scop să faciliteze incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități prin oferirea unei cantități sporite de cunoștințe și experiențe în domeniu.

La eveniment Keystone Moldova a afișat o expoziție de fotografii, intitulată „Lumea așa cum o vad eu”, prin care demonstrează talentele, capacitățile, abilitățile și participarea tinerilor cu dizabilități la viața socială. Fotografiile au fost realizate de către tinerii cu dizabilități, utilizînd tehnica PhotoVoice. Astfel, fiecare poză este însoțită de un scurt text, care denotă gîndurile autorului.

Totodată, organizația a propus celor prezenți la eveniment gentuțe confecționate manual de către persoanele cu dizabilități și părinții acestora. Interesant este faptul că obiectele sunt realizate după o tehnică unică în Republica Moldova, din materiale reciclabile, conform unor modele create de designeri internaționali.

În cadrul Tîrgului, alături de Keystone Moldova a participat și Centrul Comunitar „VIS”, din comuna Băcioi (fondat de Keystone Moldova), care a scos în vînzare lucrări efectuate manual, precum: tablouri, flori, cîteva portmonee hand-made.

***
Misiunea organizației Keystone Human Services International Moldova Association constă în promovarea şi dezvoltarea oportunităţilor exprimate sub formă de servicii de consultanță, asistență tehnică, servicii directe de suport, instruiri, transmitere de bune practici, suport financiar şi administrativ în scopul sporirii gradului de independenţă și asigurării incluziunii sociale a persoanelor din Moldova care au nevoie de sprijin din cauza dizabilităţi, sărăciei, abandonului, instituţionalizării şi altor condiţii sociale adverse.