Educația incluzivă timpurie: practici de succes și lecții învățate

Astăzi a avut loc Conferința națională „Pilotarea educaţiei incluzive în instituţiile de învățământ preşcolar din R. Moldova”, cu genericul „Educaţia incluzivă timpurie: practici de succes şi lecţii învăţate”. Scopul conferinței a fost de a disemina experiența pozitivă acumulată de Keystone Moldova și Programul Educațional „Pas cu Pas”, în pilotarea educației incluzive în 15 instituții de învățământ preșcolar din 11 raioane ale Republicii Moldova.

La eveniment au participat reprezentanți ai administrației publice centrale și locale din Republica Moldova, experți în domeniul educației incluzive, reprezentanți ai Serviciilor raionale de asistență psihopedagogică, reprezentanţi ai ONG-urilor active în domeniu, manageri de instituții preșcolare, cadre didactice și părinți. „Acest proiect a avut un impact în sporirea sensibilizării comunității”, a menționat Dl Valeriu Bujoreanu, primar, com. Pănășești, r. Susleni. „Fiecare copil este diferit. Fiecare copil are propriile lui nevoi, indiferent dacă are sau nu o dizabilitate. Toți copiii au dreptul la educație, în funcție de nevoile lor. Fenomenul de discriminare există în comunitățile din R. Moldova. Însă datorită proiectului dat, membrii comunității noastre au devenit mai buni și mai toleranți”.

Proiectul „Pilotarea educaţiei incluzive în instituţiile de învățământ preşcolar din R. Moldova” este implementat în perioada ianuarie 2015 – decembrie 2016. Activitățile proiectului au fost axate pe două direcții strategice: consolidarea capacităților resurselor umane (manageri și cadre didactice de grădiniță, specialiști din cadrul Serviciilor raionale de asistență psihopedagogică, echipele comunitare etc.) și schimbarea atitudinii și a comportamentelor grupurilor – țintă față de copiii cu cerințe educaționale speciale. Pe parcursul implementării proiectului, 37 de copii cu cerinţe educaţionale speciale au frecventat grădinițele – pilot, iar 15 dintre ei au absolvit grădinița și au mers anul acesta la școală, în clasa I.

„Noi, ca părinți, ne bucurăm că copilul nostru învață alături de copiii obișnuiți. A devenit mai de sine stătător, ascultă și realizează ce i se spune, a căpătat încredere în sine. Îmi povestește în fiecare zi ce s-a întâmplat la grădiniță; grădinița i-a devenit prieten. I se oferă posibilitatea de a se exprima, de a spune poezii și de a fi mereu în centrul copiilor.” afirmă Mariana Belibov, părinte al unui copil cu dizabilități.

Printre rezultatele proiectului se numără: crearea unui mecanism viabil și eficient de colaborare intersectorială privind incluziunea educațională a copiilor de vârstă preșcolară la nivel de comunitate; crearea modelelor de bune practici privind asigurarea tranziției copilului de la grădiniță la școală; inițierea procesului de identificare, evaluare și referire a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale către Serviciile raionale de asistență psihopedagogică; adaptarea mediului și infrastructurii grădinițelor la necesitățile copiilor cu dizabilități.

„Succesul educaţiei incluzive timpurii este asigurat de mobilizarea tuturor actorilor comunitari, care prin acţiuni comune asigură respectarea dreptului la educaţie pentru toţi şi pentru fiecare copil, precum şi în posibilitatea unei schimbări reale a relaţiilor între familie, grădiniţă şi comunitate. Proiectul s-a axat pe creşterea gradului de conștientizare şi de îmbunătăţire a capacităţii de rezolvare a problemelor privind accesul la servicii educaţionale timpurii şi are ca finalitate restabilirea legăturilor de solidaritate în comunitate, asigurarea oportunităţilor de incluziune educaţională a copiilor în situaţie de risc prin acţiuni comunitare relevante”, a menționat Dna Marcela Dilion, coordonator de proiect, Keystone Moldova.

Dna Cornelia Cincilei, Director executiv PE „Pas cu Pas” a declarat că „proiectul pune accent pe conlucrarea intersectorială și pe crearea parteneriatelor durabile și eficiente. A fost creat un parteneriat care din start a pus accent pe valorificarea expertizelor care vin din diferite domenii – social, educațional… În proiect au fost implicați aici mulți actori la nivel comunitar, începând cu APL-urile și ONG-urile din localitate. La nivel raional au fost implicate Serviciile de Asistență Psihopedagogică și Direcțiile de Învățământ. De asemenea, avem un parteneriat foarte strâns cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și reprezentanți ai Ministerului Educației și Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.”

Proiectul „Pilotarea educaţiei incluzive în instituţiile de învățământ preşcolar din R. Moldova” a fost implementat de Programul Educaţional „Pas cu Pas” şi Asociaţia Keystone Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al R. Moldova și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă/Open Society Foundations în cadrul Programului Copilărie Timpurie/Early Childhood Program.