Cu suportul Uniunii Europene, Serviciul social „Echipă mobilă” pentru persoanele cu dizabilităţi a fost lansat în UTA Găgăuzia

Astăzi, la Comrat, a fost lansat Serviciul social „Echipă mobilă”, un serviciu de suport pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor. Echipa mobilă a fost creată cu suportul financiar al Uniunii Europene, în cadrul proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului”, implementat de către Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova și Centrul de Reabilitare și Consultanţă „OSORC” și co-finanțat de IM Swedish Development Partner.

Scopul proiectului este de a spori încrederea între organizațiile societății civile și administrația publică locală de pe ambele maluri ale râului Nistru și UTA Găgăuzia prin dezvoltarea sistemului de protecţie socială şi asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Echipa mobilă are ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi și oferă asistență socială și medicală la domiciliu persoanelor cu dizabilităţi și familiilor lor, în special celor care nu au acces la servicii specializate. Serviciile prestate de Echipa mobilă variază în funcție de necesităţile beneficiarului: asistenţă şi consiliere psihologică, servicii medicale și de reabilitare / recuperare (kinetoterapie), instruire specială în scopul dezvoltării abilităţilor pentru o viaţă independentă în comunitate și incluziunii sociale. Se pune accentul pe implicarea familiei în îngrijirea persoanei cu dizabilități în vederea creșterii gradului de independență a persoanei și atingerii gradului maxim de autonomie.

În cadrul proiectului, din sursele UE, Direcția Generală Sănătate și Protecție Socială din UTAG a beneficiat de un grant în valoare de cca 15 mii Euro pentru dezvoltarea Serviciului (retribuirea muncii specialiştilor, dotarea Serviciului cu echipament, materiale didactice şi kinetoterapeutice, transport etc.). Din sursele UE, Keystone Moldova a dotat Serviciul cu o unitate de transport, mobilier şi echipament. Specialiştii din cadrul Serviciului, precum şi supervizorul au fost formaţi în cadrul seminarelor de instruire iniţială şi continuă, precum și prin acordarea asistenței metodologice de către echipa Keystone Moldova. Echipa mobilă din UTAG și-a început activitatea în iunie 2017 și prestează servicii pentru 24 persoane cu dizablități, dintre care 21 copii și 3 adulți.

Pentru anul 2018, Comitetul Executiv al Găgăuziei a preluat finanțarea Serviciului, fiind alocate pentru activitatea Echipei mobile 473.000 lei, astfel fiind asigurată durabilitatea Serviciului.

În cadrul proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului” au fost înființate 6 servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități: 5 Echipe mobile în Ștefan Vodă, Căușeni, UTA Găgăuzia, Tiraspol și Slobozia și un Centru de zi în s.Caragaş, rnul Slobozia. Peste 125 de copii şi tineri cu dizabilități și familiile lor vor beneficia anual de aceste servicii, aflându-se în familie și comunitate.