Cu suportul financiar al Uniunii Europene, opt servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilități din raioanele Orhei și Dubăsari vor deveni mai calitative

În luna septembrie s-a desfășurat instruirea inițială a personalului din cadrul serviciilor sociale „Locuință protejată”, „Casă comunitară” și a OSC-urilor beneficiare de granturi în cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în colaborare cu Keystone Moldova, APSCF și AOPD. În cadrul programului de instruire au participat personalul din opt servicii sociale create de Centrele de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități din Cocieri și Orhei. Trei organizații ale societății civile din raioanele menționate acordă suport Centrelor de plasament în dezvoltarea serviciilor și oferirea asistenței pentru persoanele dezinstituționalizate: Asociația Obștească Servicii Sociale Durabile, Asociația Obștească Social-Asist, Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina.

Participanții la instruire au discutat atât despre conceptele – cheie din domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități, cât și despre promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. În special, s-a pus accent pe îmbunătățirea competențelor profesionale ale participanților în organizarea eficientă a activităților în cadrul serviciilor sociale Locuință protejată și Casă comunitară. „Personalul care va fi angajat în Casele comunitare din raionul Orhei este destul de entuziasmat. Mi-au spus că li s-a lărgit orizontul și au găsit răspunsuri la mai multe întrebări; au descoperit din nou ce înseamnă un serviciu social comunitar. Au înțeles că persoanele cu dizabilități au dreptul să fie incluși în comunitate”, menționează Ana Răchieru, Directorul proiectului „Incluziune prin parteneriat social”, implementat de Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina.

Astfel, cinci Servicii sociale Casă comunitară vor fi dezvoltate în raionul Orhei, în baza unui parteneriat dintre Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități din Orhei, AO „Servicii sociale durabile” și ASCHF Peresecina. „Serviciul Casă comunitară este foarte important deoarece personalul are mai puține persoane în grijă, ceea ce nu se întâmplă și în instituții. Totodată, casa se află în comunitate și persoanele cu dizabilități urmează să fie integrate în societate, ca și toți ceilalți oameni”, afirmă Ion Digori, directorul proiectului „De la instituție la trai în comunitate” implementat de AO Servicii sociale durabile.

De asemenea, persoanele cu dizabilități din trei Locuințe protejate din raionul Dubăsari (dezinstituționalizate din Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) din Cocieri) vor avea parte de suport în dezvoltarea activităților generatoare de venit, prin instruirea lor în gestionarea serelor de legume. „Din experiența noastră, este o diferență foarte mare atunci când vorbim despre persoanele cu dizabilități care au trăit în plasament în instituții mari rezidențiale și acum sunt reintegrate în comunitate. În comunitate persoanele cu dizabilități intelectuale au mai multe oportunități de dezvoltare: participă la pregătirea hranei, comunică cu oamenii din comunitate, accesează serviciile din comunitate și își pot găsi un loc de muncă”, afirmă Eugen Botnari, directorul proiectului „ACCEPT – Asistăm Comunitatea Care Este Pentru Tine”, implementat de AO Social-Asist.

Această instruire a fost desfășurată în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.