Consolidarea rolului societății civile în promovarea incluziunii

La Chișinău a avut loc Evenimentul de lansare a Proiectului „Vocea Societății Civile pentru Incluziune”. Acest Proiect este implementat de Asociația Keystone Moldova în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova. La Eveniment participă reprezentanți ai organizațiilor societății civile și ai administrației publice locale de nivelul întîi și al doilea, prestatori de servicii sociale și educaționale.

Proiectul se axează pe consolidarea rolului societății civile în șase unități administrativ-teritoriale ale țării (Cimișlia, Ștefan Vodă, Strășeni, Ialoveni, Florești și Sîngerei) prin crearea unui pol de putere și o voce unică în promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Costul total al proiectului constituie 59,889 Euro.

Proiectul va contribui la capacitarea a 12 organizații a societății civile în promovarea nondiscriminării și asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, scrierea și managementul proiectului, colectarea de fonduri, contractarea serviciilor sociale prestate de ONG-uri; dezvoltarea parteneriatului public-privat la nivel local, precum și dezvoltarea rețelei OSC-urilor din raioanele-țintă prin susținerea acțiunilor de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și aderarea la Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități din Republica Moldova”, a menționat Ludmila Malcoci, director executiv, Keystone Moldova.

În cadrul Proiectului, Keystone Moldova a lansat concursul de selectare a organizațiilor societății civile, care vor beneficia de un program de instruire, asistență metodologică și mentorat în elaborarea și implementarea proiectelor în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și grupurilor sub-reprezentate. La concurs pot aplica organizații / entități juridice non-profit și non-guvernamentale din raioanele Sîngerei, Florești, Strășeni, Ialoveni, Cimișlia și Ștefan Vodă. În rezultatul implementării programului de instruire, organizațiile vor elabora proiecte pe care le vor aplica ulterior pentru finanțare în cadrul celui de-al doilea Apel de propuneri de proiect în cadrul Proiectului „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

***
Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.
Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.
Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.