Consolidarea parteneriatului intersectorial în asigurarea incluziunii educaționale a copiilor de vârstă preșcolară

În perioada 15 – 17 iunie, curent Keystone Moldova a organizat seminarul de formare a membrilor echipelor intersectoriale, cu genericul „Consolidarea parteneriatului intersectorial în asigurarea incluziunii educaționale a copiilor de vârstă preșcolară”. Seminarul a întrunit 40 de membri ai echipelor intersectoriale din 14 comunități/11 raioane din Republica Moldova: directori ai instituțiilor de învățământ preșcolar, asistenți sociali și asistenți medicali comunitari.

Timp de trei zile, cât a durat seminarul, au fost abordate subiecte ce țin de dreptul la educație și integrare socială a copiilor din comunitate, din perspectiva cadrului legal și normativ, dar și realizarea incluziunii socio-educaționale a tuturor copiilor. „Pentru a asigura incluziunea socială și educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale, inclusiv a copiilor cu dizabilități, este necesar de asigurat funcționarea mecanismului de colaborare intersectorială atât la nivel central, cât şi la nivel local”, a declarat Dna Marcela Dilion, coordonator de proiect, Keystone Moldova. „Scopul mecanismului de colaborare intersectorială rezidă în instituirea și dezvoltarea unui parteneriat durabil și eficient în asigurarea incluziunii educaționale a copiilor de vârstă preșcolară”, a mai adăugat ea.

Participanții au fost implicați în exerciții practice, au identificat împreună problemele din comunitățile lor, semnele de risc crescut în dezvoltarea copilului, barierele existente în incluziunea socio-educațională a copiilor și căile de soluționare. „Aici, în cadrul seminarului, noi, membrii echipei intersectoriale, ne-am consolidat ca și echipă. Am acumulat și multă experiență, datorită faptului că am cunoscut alte echipe, din alte localități. Totodată, am reușit să facem schimb de experiență, doar modalitatea de lucru a fiecărei echipe e diferită”, a subliniat Dna Angela Prisăcaru, asistent social comunitar, s. Verejeni, rnul Telenești.

„Am aflat lucruri noi pentru a desfășura un parteneriat și o educație de calitate în comunitate și instituția de învățământ preșcolar. Este binevenit faptul că realizăm activități practice de lucru cu copiii în situații de risc, anume din perspectiva parteneriatului: discutăm cum e posibil să identificăm aceste familii, cum e nevoie să lucrăm cu ele etc.”, a menționat Dna Svetlana Cojocaru-Cernenchi, director al grădiniței din s. Sârma, rnul Leova. Pe parcursul desfășurării exercițiilor, participanții au aplicat strategii de comunicare cu familia, cu specialiștii și alți actori comunitari, pentru un parteneriat eficient. De asemenea, ei au demonstrat că sunt deschiși față de abordarea intersectorială, multidisciplinară a cazurilor de incluziune socio-educațională a copiilor.

„Eu aș dori să se organizeze asemenea seminare și pentru primari”, a spus Dna Angela Blaj, director a grădiniței din s. Opaci, rnul Căușeni. „În satul nostru au fost formați pedagogii, educatorii și alți actori comunitari. Ar trebui de inclus și primarii, pentru ca să înțeleagă mai bine cum trebuie să susțină procesul de incluziune a copiilor cu cerințe educaționale speciale”.

Seminarul de formare a membrilor echipelor intersectoriale a fost realizat de către Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Pilotarea educației incluzive în instituțiile de învățământ preșcolar din R. Moldova”. Proiectul este implementat de AO Keystone Moldova și Programul Educațional „Pas cu Pas”, în parteneriat cu Ministerul Educației al R. Moldova și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă/Open Society Foundations în cadrul Programului Copilărie Timpurie/Early Childhood Program. Proiectul pune accentul pe asigurarea accesului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învățământ preşcolar.