Cine are un loc la masă, când “Toți” înseamnă doar Unii?

Keystone Human Services International de comun acord cu organizațiile Keystone Moldova, Rising Flame, Inclusion International, CITIESRISE, International Disabilities Aliance, the Hans Foundation și Young Adult Institute au organizat sesiunea “Cine are un loc la masă, când “Toți” înseamnă doar Unii?”, în cadrul Sesiunii a 11 a Conferinței Statelor părți pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Cu un cuvânt de deschidere la eveniment a participat Dna Carolina Popovici, Reprezentant Permanent Interim la Misiunea permanentă a Republicii Moldova la ONU. Dna Popovici a trecut în revistă succesele Republicii Moldova în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, și anume elaborarea cadrului legislativ incluziv, dezvoltarea serviciilor noi la nivel de comunitate, aprobarea Programului Național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2017-2022), elaborarea participativă a Programului național de reformare a sistemului rezidențial etc.
– Aceste realizări au fost posibile datorită parteneriatului stabilit dintre Guvernul Republicii Moldova, în particular Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și societatea civilă. Un aport considerabil în această direcție a fost adus de către Asociația Keystone Moldova – a menționat dna Popovici.

Dna Ludmila Malcoci, director executiv Keystone Moldova, Director regional Keystone International pentru Europa Centrală și de Est a prezentat experiența Keystone Moldova în incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în Republica Moldova. Ludmila Malcoci a menționat că datorită contribuției aduse de Keystone Moldova mai bine de 300 de persoane cu dizabilități mentale și psihosociale au fost dezinstituționalizate, peste 400 de copii cu CES au fost incluși în școli și grădinițe, mai bine de 5000 de reprezentanți ai autorităților publice, părinți și prestatori de servicii și-au îmbunătățit capacitățile și peste 4000 de persoane au beneficiat de servicii sociale în cadrul celor peste 100 de servicii sociale comunitare noi dezvoltate de autorități cu suportul Keystone Moldova.

– Cu toate acestea mai este încă o cale lungă până la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în Moldova, – a menționat Ludmila Malcoci. Astfel, aceste persoane continuă să fie printre cele mai discriminate la nivel de comunitate. Ele au un acces mai redus la servicii educaționale, medicale și sociale decât populația generală și persoanele cu dizabilități fizice. Persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale au mai puține oportunități de a fi angajate în câmpul muncii și sunt mai curând decât alte grupuri supuse sărăciei.

În vederea unei asigurări mai mari a incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale este necesară o abordare holistică, integrativă cu implicarea nemijlocită în proces a acestor persoane. De rând cu accesibilizarea produselor, comunicării și mediului de învățare, o importanță majoră are eliminarea stereotipurilor conform cărora persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale sunt considerate mai puțin capabile de a se implica și a face alegeri.

Din partea Keystone Human Services International au participat la eveniment Charles Hooker, Președintele Keystone Human Services, Genevieve Fitzgibbon, director interimar Keystone International și Melissa Kreidler.