Capacitarea specialiștilor din domeniul asistenței sociale de pe ambele maluri ale Nistrului

În perioada 3 – 7 iulie 2017 are loc Seminarul de formare inițială a specialiștilor din cadrul Serviciului social „Echipă mobilă” din raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă, UTA Găgăuzia, Slobozia şi Tiraspol şi din cadrul Centrului de zi din Slobozia. Scopul seminarului este de a consolida capacităţile specialiștilor care activează în serviciile enumerate și de a le forma abilități practice. Seminarul întrunește specialiști în problemele persoanelor cu dizabilități, șefi de serviciu, asistenți sociali, psihologi, asistenți medicali/kinetoterapeuţi şi pedagogi.

 

„Seminarul este benefic pentru specialiștii din serviciile „Echipă mobilă” şi Centru de zi. În aceste cinci zile am studiat minuțios legislația și ni s-a explicat cum s-o utilizăm în practică. Am discutat și despre metodologia de evaluare a beneficiarului şi familiei acestuia, planul individualizat de asistenţă și multe alte aspecte pe care noi le cunoșteam, însă acum le-am abordat mai detaliat și ne-am concentrat anume pe lucrul cu persoanele cu dizabilități”, a declarat Nadejda Ciobanu, specialist principal în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități, DASPF Căușeni. „Pentru raionul nostru, Serviciul este foarte util, pentru că o să le acordăm suport anume copiilor cu dizabilități severe și accentuate.”

Serviciul social „Echipă mobilă” oferă asistență gratuită la domiciliu persoanelor cu dizabilități și familiilor lor și contribuie la facilitarea integrării lor sociale, asigurarea accesului la servicii de recuperare şi reabilitare de calitate, depistarea precoce a copiilor cu dizabilităţi și prevenirea instituţionalizării lor. „Persoanele cu dizabilități și familiile lor necesită acest serviciu. Ei ne așteaptă și familiile sunt mulțumite. Am fost în câteva familii și am observat că persoana cu dizabilități vrea să vorbească, vrea să se deschidă, vrea să comunice, însă este marginalizată total. Deja noi trebuie să lucrăm la incluziunea lor în comunitate”, spune Ana Covali, asistent social, Echipa mobilă Ștefan Vodă. „Nu m-am gândit că sunt atâtea modalități de lucru cu persoanele cu dizabilități. Îmi place modul formatorilor de a ne presta seminarul. De asemenea, îmi place că deja s-au creat relații de colaborare între Echipele mobile de pe ambele maluri ale Nistrului.”

Formatorii seminarului sunt specialiști din cadrul organizației Keystone Moldova: asistenți sociali, psihologi și un medic; ei dețin experiență de lucru în domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilități. Instruirea a cuprins, după relatările participanților, „toate temele necesare”: cadrul legal de protecție a persoanelor cu dizabilități, sistemul de protecție socială a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova, aspecte privind valorizarea rolului social al persoanelor cu dizabilități, elemente de etică și deontologie profesională, metodologia de admitere şi prestare a serviciilor „Echipă mobilă” şi Centru de zi, recuperarea şi reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi, auto-reprezentarea etc. Specialiștii au participat la ateliere specializate, care au inclus module teoretice, dar și aplicații practice (exerciţii, jocuri de rol, simulare etc.).

„Chiar am învățat ce trebuie să facem, cum să lucrăm cu beneficiarii. Am fost învățați metode și tehnici care ne ajută să lucrăm cu ei și, de asemenea, cum să inițiem un contact cu familia. A fost important să știu concret ce trebuie să realizeze fiecare specialist din cadrul serviciului. Am lucrat în ateliere separate și formatorii ne-au explicat metodele de lucru cu beneficiarii, inclusiv pe direcții înguste de activitate, pentru fiecare specialist în parte” – a declarat Victoria Ivarlac, șef Serviciu „Echipă mobilă”, UTA Găgăuzia.

Seminarul se desfășoară în cadrul proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului” finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de IM Swedish Development Partner. Proiectul este implementat de către Asociația Keystone Moldova, în parteneriat cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova și Centrul de Reabilitare și Consultanţă „OSORC”.