Asociația Keystone Moldova premiată în cadrul Galei ONU privind drepturile omului 2016

Premiul Organizației Națiunilor Unite
Organizația Națiunilor Unite a premiat organizațiile care au obținut realizări remarcabile în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova, la Gala ONU privind Drepturile Omului 2016, care a avut loc la data de 8 decembrie 2016.

Diplomă
În cadrul evenimentului, Asociația Keystone Moldova a fost decernată cu Premiul ONU în domeniul Drepturilor Omului 2016, pentru suportul remarcabil în dezvoltarea serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

ONU 3.3„Noi am mers 12 ani spre această distincție, împreună cu echipa și cu partenerii noștri, care sunt administrațiile publice locale din 12 raioane ale RM. Această distincție este o întruchipare a succeselor pe care le-am obținut toți împreună – părinți ai copiilor cu dizabilități, copiii, pedagogii din școli, administrațiile publice locale, echipa Keystone Moldova și organizațiile donatoare care ne-au susținut în direcția incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Cred că această distincție este și un angajament pentru noi, să continuăm și mai departe reforma în domeniul transformării instituțiilor rezidențiale și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, pentru a putea asigura traiul în comunitate a tuturor persoanelor ” – a menționat Ludmila Malcoci, director executiv Keystone Moldova.

Asociația Keystone Moldova a fost fondată în 2004 și are drept scop de a oferi suport persoanelor cu dizabilități și altor persoane din grupurile vulnerabile să trăiască o viață decentă în familiile și comunitățile lor. Din anul 2008, Keystone Moldova și-a luat angajamentul de a implementa Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova”, care este axat pe dezinstituționalizare și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale. În acest context, Keystone Moldova, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, cu suportul oferit de donatori (Keystone Human Services International SUA , Fundația Soros-Moldova, Open Society Foundation/ Mental Health Initiatives, Comisia Europeană, IM Swedish Development Partner, EEF, PNUD etc.) a contribuit la îmbunătățirea calității vieții a mai bine de 2000 de persoane cu dizabilități și familiile lor.

Iată câteva dintre realizările Keystone Moldova:

Dezinstituționalizare și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale.
140 de persoane cu dizabilități intelectuale au fost dezinstituționalizate din Casa internat pentru copii cu dizabilități mentale din Orhei și au beneficiat de suport în vederea asigurării incluziunii lor sociale în familii și comunități.
72 de servicii sociale comunitare au fost create cu suportul Keystone Moldova pentru a integra în comunitate persoanele dezinstituționalizate și a preveni instituționalizarea (inclusiv 19 Echipe mobile, 9 Case comunitare, 5 Locuințe protejate, 5 servicii Respiro, 12 servicii raionale de Asistență personală, 12 servicii Plasament familial pentru adulți și Asistență parentală profesionistă, 15 servicii de suport pentru incluziune școlară ș.a.); mai bine de 1000 de persoane cu dizabilități au beneficiat de aceste servicii comunitare .
2000 de persoane cu dizabilități mentale din 6 instituții rezidențiale cu profil psiho-neurologic în proces de transformare au fost evaluate de curând de Keystone Moldova (din punct de vedere, medical social și psihologic), în vederea identificării nevoilor lor și planificării serviciilor sociale necesare pentru asigurarea în viitor a unui trai mai bun în comunitate.

Incluziune educațională.
Keystone Moldova a pilotat educația incluzivă în 30 de instituții educaționale ( 15 școli și 15 grădinițe de copii). În rezultat 225 de copii de vârstă școlară și 35 de copii de vârstă preșcolară cu cerințe educaționale speciale au fost integrați în școlile și grădinițele din comunități. Aceste rezultate au fost atinse prin dezvoltarea unui mediu incluziv în instituțiile de învățământ și comunități, dar și prin dezvoltarea capacităților educatorilor, pedagogilor, părinților și asistenților personali de a acorda suport copiilor în baza necesităților lor.

Advocacy și self-advocacy.
Keystone Moldova a contribuit la dezvoltarea mișcării de Advocacy și Auto-reprezentare a persoanelor cu dizabilități și familiilor lor. În acest scop au fost dezvoltate la nivel național două rețele: a Auto-reprezentanților (persoane cu dizabilități) și a grupurilor de părinți. Ambele rețele promovează drepturile persoanelor cu dizabilități de a trăi în societate și de a avea acces la educație, sănătate, servicii sociale și angajare în câmpul muncii. Auto-reprezentanții întreprind acțiuni de advocacy pentru îmbunătățirea strategiilor statului și a legislației privind incluziunea socială.
Anul acest o tânără Auto-reprezentantă din raionul Fălești a participat la forumul Clinton Global Initiative (în SUA), cu un mesaj din partea femeilor cu dizabilități din Moldova. Mesajul a fost axat pe promovarea drepturilor femeilor cu dizabilități în Moldova și în toată lumea.