Asigurarea durabilității serviciilor și reformelor începute în domeniul dezinstituționalizării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale

Keystone Moldova în colaborare cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei organizează în perioada 24-25 noiembrie 2015, la Complexul IT RELAX / Vadul lui Vodă, seminarul de instruire ”Asigurarea durabilității serviciilor și reformelor începute în domeniul dezinstituționalizării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale”.

La seminar sunt invitați vicepreședinții pe probleme sociale și șefii direcțiilor de asistență socială și protecție a familiei din 12 raioane care implementează, în colaborare cu Keystone Moldova, Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova”. Activitățile de bază ale acestui Program se axează pe incluziunea în familii și servicii sociale comunitare a persoanelor cu dizabilități mintale dezinstituționalizate din instituțiile rezidențiale.

Scopul instruirii constă în prezentarea bunelor practici și a provocărilor care au apărut în procesul implementării reformelor de dezinstituționalizare și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități mintale. Totodată, în cadrul seminarului vor fi analizate și actualizate domeniile de colaborare dintre Keystone Moldova și Consiliile raionale în vederea continuării reformelor de dezinstituționalizare și asigurării durabilității serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități.

Această activitate este organizată în cadrul Proiectului “Servicii sociale durabile pentru persoanele cu dizabilități mintale în contextul descentralizării finanțelor publice locale” implementat de Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei din sursele financiare ale Fundației Soros-Moldova în cadrul Programului Sănătate Publică/Inițiative în Sănătate Mintală.

***
Pentru informații suplimentare contactați:

Parascovia Munteanu,
Manager Program Dezinstituționalizare
și Dezvoltare Comunitară Keystone Moldova
[email protected]
Mobil: 068794794