2% pentru traiul în comunitate!

Acum și tu poți ajuta tinerii și copiii cu dizabilități să ducă o viață decentă în comunitățile lor

Direcționează 2% din impozit pentru Asociația Keystone Moldova și vei contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.
IMPORTANT: cele 2% din impozitul pe venit nu vor fi o cheltuială în plus pentru tine – ci doar o parte din impozitul pe care deja îl plătești pentru anul 2016.
De ce să alegi Keystone Moldova?
1. Noi susținem reforma dezinstituționalizării și credem că fiecare persoană are dreptul să trăiască în comunitate, alături de semenii ei.

Cu suportul Keystone Moldova, peste 200 de persoane cu dizabilități intelectuale au fost dezinstituționalizate din instituțiile rezidențiale și au beneficiat de suport în vederea asigurării incluziunii lor sociale în familii și comunități.

2. Noi susținem autoritățile publice locale să dezvolte servicii sociale alternative celor rezidențiale. Până acum, cu suportul Keystone Moldova, au fost dezvoltate servicii sociale comunitare (inclusiv 19 Echipe mobile, 9 Case comunitare, 5 Locuințe protejate, 5 servicii Respiro, 12 servicii de Asistență personală, 6 servicii Plasament familial pentru adulți și 5 servicii de Asistență parentală profesionistă, ș.a.); mai bine de 2000 de persoane cu dizabilități au beneficiat de aceste servicii.

3. Noi susținem persoanele cu dizabilități să meargă la școală / grădiniță, să capete o profesie, să-și găsească un loc de muncă, să se auto-realizeze și să ducă un trai decent în comunitate. Keystone Moldova a implementat educația incluzivă în 37 de instituții educaționale (22 școli și 15 grădinițe de copii). În rezultat 225 de copii de vârstă școlară și 35 de copii de vârstă preșcolară cu cerințe educaționale speciale au fost integrați în școlile și grădinițele din comunități.

4. Noi susținem și promovăm o comunitate fără discriminare, în care toți oamenii au drepturi egale. Keystone Moldova a contribuit la dezvoltarea mișcării de Advocacy și Auto-reprezentare a persoanelor cu dizabilități și familiilor lor. În acest scop au fost dezvoltate la nivel național două rețele: a Auto-reprezentanților (persoane cu dizabilități) și a grupurilor de părinți. Ambele rețele promovează drepturile persoanelor cu dizabilități de a trăi în societate și întreprind acțiuni de advocacy pentru îmbunătățirea strategiilor statului și a legislației privind incluziunea socială.

Împreună cu noi, poți să pui umărul la crearea unei societăți incluzive!

Cum vom folosi cele 2% ?

1. Vom crea condițiile necesare pentru ca persoanele cu dizabilități dezinstituționalizate să poată trăi în comunitate (un mediu accesibil, lucruri de primă necesitate, un loc de trai);

2. Vom promova crearea unor servicii sociale noi în comunitățile unde acestea nu există;

3. Vom susține persoanele cu dizabilități să fie incluse în școli și grădinițe, să se încadreze în câmpul muncii, să-și formeze o familie, să-și găsească un loc de trai și să devină membri cu drepturi egale în comunitatea lor.

Cum poți direcționa cele 2%:

în secțiunea „Desemnarea procentuală” din Declarația Dvs. (Formular CET 15), te rugăm să introduci procentele desemnate și codul nostru fiscal: 1011620003730 ( vezi mai jos)

Îți mulțumim!