Parteneriate locale pentru eficiența energetică în serviciile sociale

Parteneriate locale pentru eficiența energetică în serviciile sociale

01 aprilie, 2024 – 30 noiembrie, 2026

Buget: 562.920 EURO

Finanțatori: Uniunea Europeană

Proiectul este co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, Keystone Moldova și A.O. Fondul de Inovații Sociale din Moldova

Obiectivul general al proiectului: capacitarea organizațiilor societății civile (OSC) să devină actori importanți, implicați în dezvoltarea comunităților eficiente energetic în Republica Moldova.

Obiective specifice:

 • Construirea de parteneriate puternice între OSC-uri și autoritățile publice în cel puțin 35 de comunități locale pentru dezvoltarea și implementarea măsurilor de eficiență energetică;
 • Dezvoltarea strategiilor de renovare care să vizeze facilitarea transformării rentabile a cel puțin 35 de clădiri existente, în care sunt prestate servicii sociale în clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero;
 • Sprijinirea activităților de conștientizare cu privire la necesitatea tranziției energetice pentru a determina cetățenii din comunitățile locale să adopte un comportament responsabil.

Beneficiari finali:

 • Cel puțin 2000 de persoane din grupuri vulnerabile, beneficiari ai serviciilor sociale îmbunătățite (persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, familii cu venituri mici, copii în situație de risc, alte persoane în dificultate);
 • Cel puțin 35 de comunități locale;
 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Energiei.

Activități:

 • Elaborarea Ghidului de aplicare practică „Mecanismul de mobilizare comunitară pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în care sunt prestate servicii sociale” și documentarea practicelor de succes privind mobilizarea comunitară;
 • Consolidarea competențelor a cca 100 reprezentanți ai OSC-urilor și autorităților publice privind aplicarea principiilor mobilizării comunitare în dezvoltarea propunerilor de proiect de către OSC-uri în parteneriat cu autoritățile publice;
 • Elaborarea Metodologiei auditului social, aplicabilă tuturor tipurilor de servicii sociale, cu accent pe evaluarea eficienței, eficacității și impactului serviciilor sociale asupra beneficiarilor și comunității; revizuirea procedurilor interne stabilite de către prestatorul de servicii sociale; asigurarea implementării mecanismului de mobilizare comunitară; îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor;
 • Realizarea auditului social pentru 70 de prestatori de servicii sociale;
 • Realizarea studiului KAP privind percepția și înțelegerea comportamentului unor grupuri distincte privind eficiența energetică. Studiul va determina barierele în calea transformării din perspectiva eficienței energetice a mediului de viață și va include recomandări cu privire la promovarea comportamentului energetic responsabil;
 • Realizarea în comun cu partenerii de implementare a proiectului a campaniei de comunicare, care va avea ca scop promovarea schimbării atitudinilor și comportamentelor grupurilor-țintă pentru a adopta un comportament energetic responsabil și îmbunătățirea calității vieții;
 • Realizarea unui program de consolidare a capacităților a 35 de OSC-uir și reprezentanți ai autorităților publice privind procesul de tranziție energetică și măsuri de eficiență, inclusiv acțiuni accesibile și ușor de implementat de către fiecare membru al comunității, elaborarea și estimarea costurilor pentru implementarea planurilor de acțiuni privind eficiența energetică;
 • Suport metodologic pentru 35 OSC-uri beneficiare de granturi în implementarea planurilor de acțiuni pentru asigurarea eficienței energetice a serviciilor sociale și realizarea campaniilor de mobilizare comunitară;
 • Suport metodologic și asistență tehnică pentru 35 OSC-uri beneficiare de granturi pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor sociale, în conformitate cu standardele minime de calitate.