iunie 24, 2022

Day

Keystone Balti 1

Reprezentanți ai societății civile și ai administrațiilor locale din zona de Nord a țării au învățat să reducă riscurile și să dezvolte servicii sociale reziliente

Pentru un serviciu social calitativ și durabil este esențial ca riscurile și vulnerabilitățile să fie identificate și evaluate încă la etapa de creare, ca ulterior să fie elaborate și strategii de gestionare a riscurilor. Tot la etapa de creare, organizația trebuie să-și planifice strategii de asigurare a rezilienței serviciului, astfel ca acesta să nu dispară...
Read More