decembrie 7, 2021

Day

31

Colaborarea – cel mai important element în procesul de ghidare în carieră a persoanelor cu dizabilități

24 de studenți și 69 cadre didactice au participat la cele trei instruiri cu tematica ghidării in carieră a persoanelor cu dizabilități, organizate de Keystone Moldova în luna noiembrie. Studenții din anii II și III de la facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, au aflat mai multe despre...
Read More

Persoanele din grupurile vulnerabile au acces și mai redus la servicii de sănătate în pandemie

Pacienții cu dizabilități, diabet, HIV pozitivi și aflați în îngrijiri paliative au avut acces redus la serviciile de sănătate, din cauza pandemiei de COVID-19. Este concluzia de bază a studiului „Accesul la sănătate a grupurilor vulnerabile în perioada pandemică”, realizat de Keystone-Moldova, cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova.
Read More