Ludmila Malcoci, doctor habilitat în sociologie, profesor - Director Executiv; Director Regional al KHSI pentru Europa Centrală și de Est
lmalcoci @ keystonehumanservices.org
Nicolae Ciocan - Director Finanțe și Administrare
nciocan @ keystonehumanservices.org
Dumitru Pogor - Administrator Financiar
dpogor @ keystonehumanservices.org
Parascovia Munteanu - Manager Program Dezinstituționalizare și Dezvoltare Comunitară
pmunteanu @ keystonehumanservices.org