Asociaţia Keystone Human Services International Moldova Publicaţii şi resurse

The Keystone Times

Toamna 2008

Keystone Human Services International (KHSI) susţine Republica Moldova în protejarea drepturilor copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi

Recent, Guvernul Republicii Moldova şi-a unit forţele cu KHSI şi alte grupuri care se ocupă de problemele sănătăţii psihice şi drepturile copiilor pentru a pune capăt practicilor de izolare a copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi mintale în instituţii rezidenţiale.

Asociaţia Keystone Human Services International şi Guvernul Republicii Moldova au semnat „Memorandumul de Înţelegere  cu privire la dezinstituţionalizare şi traiul în comunitate pentru persoanele cu dizabilităţi mintale”. Alte părţi care s-au alăturat Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în cauza respectivă sunt: Iniţiativa pentru Sănătate Mintală a Institutului pentru o Societate Deschisă, Fundaţia Soros Moldova şi organizaţia „Hope and Homes for Children” („Speranţă şi Case pentru Copii”).

Semnând memorandumul respectiv, MMPSF şi cele patru ONG-uri s-au angajat într-o cooperare de 4 ani cu scopul de a preveni instituţionalizarea ulterioară a copiilor cu dizabilităţi mintale şi de a crea modele de servicii comunitare care vor constitui o alternativă pe termen lung îngrijirii în instituţii rezidenţiale.

Iniţiativa dată are drept scop plasarea copiilor şi tinerilor dezinstituţionalizaţi din Casa-internat pentru copii cu deficienţe mintale severe (băieţi) din Orhei în servicii rezidenţiale comunitare de tip familial. De asemenea, în cadrul iniţiativei sunt dezvoltate un şir de servicii integrale de asistenţă pentru a asigura sănătatea, bunăstarea şi integrarea reuşită în societate a acestor copii şi tineri.

„Suntem onoraţi să participăm la o iniţiativă atât de importantă, care are drept scop asigurarea integrării sociale în viitor a copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi din Republica Moldova,” spune Preşedintele KHS, domnul Dennis Felty. „În anul 2000 noi pentru prima dată am avut ocazia să vizităm instituţia din Orhei. În iunie 2004 Keystone şi-a asumat un angajament pe termen lung să acorde servicii şi sprijin copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi din Republica Moldova, înregistrând organizaţia non-guvernamentală Keystone Human Services International Moldova Association. Acum, la 8,5 ani după cea dintâi vizită la Orhei, noi suntem entuziasmaţi să colaborăm cu asemenea parteneri cunoscuţi la nivel mondial pentru a susţine aceşti copii şi tineri în traiul lor în comunitate şi a preveni instituţionalizarea altor copii cu dizabilităţi în viitor.”

Republica Moldova, care se caracterizează printr-un număr mare de persoane cu dizabilităţi aflate în instituţii rezidenţiale şi lipsa serviciilor alternative, recent a semnat Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Parteneriatul stabilit în cadrul memorandumului susmenţionat va ajuta Republica Moldova să traducă prevederile Convenţiei ONU în viaţă. „Acest proiect reprezintă materializarea în practică a politicilor Republicii Moldova cu privire la familii, prieteni şi colegi, şi este un pas spre ratificarea de către Guvernul Republicii Moldova a Convenţiei ONU,” spune Galina Balmoş, Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Judith Klein, Directorul Iniţiativei pentru Sănătate Psihică a Institutului pentru o Societate Deschisă, menţionează: „Oamenii cu dizabilităţi mintale din ţările Europei Centrale şi de Est se confruntă cu stigmatizare şi discriminare, ceea se le împiedică pe ele şi familiile lor să participe în viaţa societăţii în calitate de cetăţeni cu drepturi depline. Noi sperăm că exemplul Republici Moldova va îndemna guvernele altor state să se dezică de practica izolării acestor oameni în instituţii rezidenţiale şi să le asigure accesul la servicii comunitare de toate nivele.”

În concluzie, Charles Hooker III, Directorul Executiv al KHSI, menţionează: „Noi suntem convinşi că aspiraţia asociaţiei Keystone de a „avansa spiritul uman” trebuie să depăşească toate hotarele, însă această nevoie devine deosebit de stringentă când este vorba de drepturile copiilor. În această legătură, ne bucură deosebit de mult faptul că Guvernul Republicii Moldova şi ONG-urile partenere ne-au împărtăşit convingerea şi viziunea şi s-au angajat în această colaborare pentru a susţine copiii, iar ulterior toate persoanele cu dizabilităţi. Într-adevăr, acţiunile curajoase ale Republicii Moldova ar trebui să reamintească celorlalte naţiuni aflate pe calea dezvoltării… că desfiinţarea instituţiilor demodate şi promovarea integrării în comunitate sunt esenţiale pentru afirmarea drepturi fundamentale ale omului, nu doar pentru societăţile în devenire din Europa de Est, dar şi pentru întreaga lume civilizată.”

Pentru a susţine activitatea asociaţiei Keystone Human Services International (KHSI) sau pentru a afla mai multe informaţii, accesaţi www.keystonehumanservices.org/keystone-human-services-international/main.php (external website) sau contactaţi-l pe dl. Charles Hooker III, Director Executiv al KHSI la numărul: (717) 232-7509.