Ianuarie 2019 – Decembrie 2021

Buget:
2.131.771 SEK / 203.859 EUR
Finanțatori:
IM Swedish Development Partner (external website)
Regiuni de implementare:
Vorniceni (r. Strășeni), Lăpușna (r. Hîncești), Bălți, Glodeni, Chișinău, Cantemir.
Scopul proiectului:
Persoanele cu dizabilități și familiile lor contribuie la rezultate mai bune pentru propriile vieți prin acțiuni de auto-reprezentare și advocacy.
Obiectivele proiectului:
  1. Rețeaua națională informală a Auto-reprezentanților este extinsă și consolidată în vederea exercitării dreptului de a participa în societate ca cetățeni deplini și egali.
  2. Rețeaua națională informală a părinților este dezvoltată prin împuternicirea lor și capacitarea lor de a proteja și promova drepturile copiilor lor cu dizabilități.
  3. Keystone Moldova prestează servicii calitative pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora și promovează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, conform Strategiei organizației.
Activități principale:
  1. Activități de consolidare a capacităților Auto-reprezentanților, la nivel local;
  2. Suport în implementarea activităților de Advocacy la nivel local, în baza Strategiei de Advocacy dezvoltată anterior;
  3. Participarea la evenimente europene legate de Auto-reprezentare;
  4. Dezvoltarea unei platforme de comunicare online pentru Auto-reprezentanți;
  5. Dezvoltarea și implementarea unui program de suport pentru părinții persoanelor cu dizabilități;
  6. Dezvoltarea unei platforme online pentru părinți www.informat.md; (external website)
  7. Activități de dezvoltare a organizației Keystone Moldova.