Iulie 2012- iunie 2013

Buget: $32,870.00

Republica Moldova a ratificat Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități pe 9 iulie 2010. Keystone Moldova susține promovarea Convenției și implementarea prevederilor acesteia la nivelul autorităților publice locale.

Proiectul „Convenţia ONU garant al prevenirii discriminării persoanelor cu dizabilităţi” este implementat cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova (external website) în raioanele Călărași și Orhei. Obiectivul acestui proiect constă în susținerea administrației publice din aceste raioane în elaborarea și implementarea Strategiei de implementare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități la nivel local. În acest scop reprezentanții administrației publice locale vor fi instruiți în valorizarea rolului social, asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel local, dezvoltarea strategiei de implementare a Convenției.

Strategia de implementare a Convenției ONU va fi elaborată în mod participativ. În acest scop în fiecare raion va fi creat un grup de inițiativă din reprezentanți ai administrației publice locale și organizații nonguvernamentale. Grupul de inițiativă va elabora proiectul strategiei de implementare a Convenției ONU, care va fi supus în continuare discuțiilor publice. Strategia de implementare a Convenției ONU va fi aprobată spre implementare prin decizia Consiliului raional. Administrațiile locale vor organiza cu suportul Keystone un concurs local de proiecte dezvoltate în baza Strategiei de implementare a Convenției ONU. În fiecare raion vor fi susținute financiar cîte două acțiuni din Strategia de implementare a Convenției.

Keystone va disemina experiența elaborării și implementării Convenției din raioanele Călărași și Orhei la nivel național. În acest scop va fi elaborat un Ghid pentru administrația publică locală , care îi va îndruma cum să implementeze prevederile Convenției ONU la nivel local. Ghidul va fi distribuit în toate primăriile din țară. Totodată, va fi organizată o conferință națională la care vor participa reprezentanți ai administrațiilor publice locale din toată țara. Administrațiile publice din Orhei și Călărași vor împărtăși experiența implementării Convenției la această conferință.