Decembrie 2012 – Noiembrie 2014

Bugetul: € 241,401.00

În contextul reformei de descentralizare, Keystone Moldova susține autoritățile publice locale să dezvolte servicii de asistență socială comunitare pentru persoanele cu dizabilități. Totodată, Keystone promovează crearea unui mediu incluziv în toate comunitățile din Republica Moldova.

Proiectul „Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor de asistență socială comunitare” este finanțat de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova (external website) și are drept obiectiv promovarea unei societăți inclusive și responsabile prin implicarea parteneriatului public privat din cinci raioane în dezvoltarea și prestarea unor servicii calitative pentru persoanele cu dizabilități. Proiectul este implementat în coordonare cu Programul Comunitate Incluzivă Moldova

În rezultatul implementării proiectului, peste 100 de copii și tineri cu dizabilități și familiile lor vor avea acces la serviciile Echipelor Mobile care vor fi dezvoltate cu suportul Keystone Moldova. Specialiștii angajați în Echipele Mobile vor fi instruiți să presteze servicii calitative. Reprezentanții administrației publice locale, ai instituțiilor și organizațiilor comunitare vor obține cunoștințe în dezvoltarea unui mediu inclusiv în care vor fi respectate drepturile persoanelor cu dizabilități. Elevii și pedagogii vor beneficia atât de lecții în domeniul dizabilității cît și de spectacole de teatru social. Jurnaliștii din cele cinci raioane vor fi instruiți în etica comunicării cu și despre persoanele cu dizabilități.

Activitățile proiectului vor fi desfășurate de către Keystone Moldova în parteneriat cu autoritățile publice locale din raioanele Ungheni, Singerei, Falesti, Anenii Noi, și Dubasari și vor fi orientate spre crearea unor practici de succes în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Practicile de succes și lecțiile învățate vor fi diseminate la nivel național prin intermediul mass media, precum și prin organizarea unei conferințe naționale cu participarea reprezentanților administrației publice locale și a ONG-urilor din toate raioanele.