septembrie 2013 – august 2014

Buget: 29,805 USD

Finanţat de Fundaţia Soros-Moldova

Proiectul „Persoanele cu dizabilităţi – actori în prevenirea şi combaterea discriminării” are drept scop asigurarea participării persoanelor cu dizabilităţi intelectuale în procesul de prevenire şi combatere a discriminării pe criteriu de dizabilitate. În vederea realizării scopului acestui proiect a fost creat un „Grup al persoanelor cu dizabilităţi intelectuale care au fost private de dreptul de a trăi în comunitate” (GPDI) capacitat în recunoaşterea situaţiilor discriminatorii pe criteriu de dizabilitate şi exercitarea drepturilor stipulate în Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

GPDI va întreprinde acţiuni de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi de a trăi în comunitate şi va cere autorităţilor locale şi centrale urgentarea implementării art. 19 „Viaţă independentă şi integrare în comunitate” din Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

În rezultatul implementării proiectului:

  • 15 persoane cu dizabilităţi intelectuale vor fi informate cu privire la drepturile lor şi vor deveni promotori activi ai nediscriminării pe criteriul de dizabilitate.
  • 15 specialişti vor fi instruiţi în comunicarea în limbaj „uşor de înţeles” şi modalitatea corectă de a acorda sprijin în luarea deciziilor de către persoanele cu dizabilităţi.
  • 15 specialişti care oferă suport persoanelor cu dizabilităţi vor fi instruiţi în metode şi tehnici de a acorda suport beneficiarilor în procesul de auto-determinare.
  • Mai multe materiale promoţionale vor fi elaborate în vederea promovării dreptului de a trăi în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi.

Drept rezultat major aşteptat de către echipa de implementare a proiectului este sporirea gradului de încredere a persoanelor cu dizabilităţi că îşi pot asuma roluri active în promovarea, monitorizarea şi influenţarea politicilor în domeniul nediscriminare şi asigurare a egalităţii de şanse.