1 septembrie 2013 – 28 februarie 2014

Finanțat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă – Inițiativa în Sănătate și Media
În cadrul proiectului Promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, Keystone Moldova și-a continuat activitatea de sporire a gradului de conștientizare a populației privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, de promovare a drepturilor acestor persoane, de combatere a stigmei și discriminării, precum și de susținere a persoanelor cu dizabilități pentru a se implica în activități de auto-reprezentare.

Acest proiect s-a axat pe abordarea barierelor de atitudine în societate față de persoanele cu dizabilități, prin colaborarea cu mass-media (ziare, radio, TV, și New Media), precum și prin utilizarea istoriilor personale ale persoanelor cu dizabilități.

Scopul proiectului a fost de a susține abilitarea persoanelor cu dizabilități și incluziunea lor socială.

Datorită acestui proiect, 9 persoane cu dizabilități au obținut posibilitatea de a învăța cum să-și apere și să-și promoveze drepturile, să împărtășească istoriile personale de viață cu scop de advocacy, precum și să participe la activități media. Drept urmare, 5 istorii personale au fost elaborate în baza metodologiei storytelling și difuzate pe postul național TV Moldova 1 și la radio. De asemenea, o sesiune de informare pentru studenții la jurnalism de la Universitatea de Stat din Moldova a fost organizată cu scopul de a îmbunătăți nivelul calitativ al materialelor jurnalistice despre persoanele cu dizabilități difuzate în mass-media. Astfel, 60 de studenți au fost instruiți despre drepturile persoanelor cu dizabilități, au preluat idei și au dobândit practici pe care le pot adapta și aplica în activitatea proprie.

Totodată, datorită Concursului de materiale jurnalistice „Avem aceleași drepturi. Vrem șanse egale!”, organizat de Keystone Moldova, a crescut semnificativ numărul de materiale difuzate în mass-media cu referire la dizabilitate. Astfel, pe durata proiectului au fost documentate, elaborate și publicate / difuzate în mass-media din Moldova 75 de materiale cu impact asupra situației persoanelor cu dizabilități.