Octombrie 2015 – Decembrie 2016

Buget: EUR 65 360

Finanțatori: Centre for Mental Health Care Development/ Czech Development Agency

Parteneri: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, instituțiile cu profil psiho-neurologic, ONG-ul People in Need.

Scopul proiectului: de a oferi suport în procesul de transformare a îngrijirii persoanelor cu deficiențe mintale și a celor cu dificultăți de învățare în Moldova.

Proiectul are următoarele obiective:

 • Evaluarea a trei instituții cu profil psiho-neurologic;
 • Servicii de consultanță pentru realizarea analizei transformărilor din sistemul de protecție socială în conformitate cu situația locală;
 • Consultarea planurilor de transformare a instituțiilor rezidențiale din Bălți, Brânzeni, Cocieri și Bădiceni;
 • Instruirea actorilor cheie în procesul de dezinstituționalizare.

Rezultate atinse:

 • Evaluarea rezidenților plasați în 3 instituții rezidențiale (evaluare psiho-socială, medicală și psihiatrică, evaluarea familiilor rezidenților în conformitate cu procedurile de management de caz);
 • Recomandări pentru suport comunitar în funcție de necesitățile individuale;
 • Evaluarea resurselor umane din instituții (structura personalului, educația și performanțele personalului, sarcinile personalului în raport cu necesitățile rezidentului);
 • Recomandări pentru dezvoltarea resurselor umane;
 • Elaborate rapoarte de evaluare pentru 3 instituții rezidențiale (Bălți, Brânzeni și Cocieri);
 • Analiza transformărilor din sistemul de protecție socială în conformitate cu situația locală;
 • Consultarea planurilor de transformare a 4 instituții rezidențiale (Bălți, Brânzeni, Cocieri și Bădiceni);
 • Instruirea actorilor cheie la nivel de comunitate în procesul de dezinstituționalizare.