Date: 10 septembrie 2013


Pe 30 august 2013 Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) a aprobat Curriculumul și Suportul de curs pentru instruirea specialiştilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM) şi a structurilor sale teritoriale care au fost angajați pentru oferirea sprijinului persoanelor cu dizabilităţi la încadrarea în cîmpul muncii.


Documentele au fost elaborate cu scopul de a consolida capacităţile acestor specialişti prin dezvoltarea abilităţilor şi completarea cunoştinţelor lor pentru ca să poată interveni eficient și să ofere suportul necesar persoanelor cu dizabilităţi care doresc să-și găsească un loc de muncă. În baza Curriculumului și a Suportului de curs ANOFM va organiza instruirea continuă a specialiștilor în acest domeniu.

Ambele documente au fost elaborate cu suportul tehnic al Keystone Moldova, în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova” cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătate Mintală şi Fundaţiei Soros-Moldova.

În perioada septembrie – octombrie curent, în cadrul programului de instruire inițiat de ANOFM, Keystone Moldova va face instruirea inițială în valorizarea rolului social al persoanelor cu dizabilități pentru 42 de specialiști din cadrul Agenției responsabili de angajarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități. Anterior, în noiembrie 2012, Keystone Moldova a organizat o instruire similară pentru primul grup de 42 de specialiști din cadrul ANOFM.

Ordinul emis de MMPSF, Curriculumul și Suportul de Curs pot fi accesate la - Ordin 145.

Return to archive