Date: 22 august, 2013


Circa 30 de părinţi ai copiilor care urmează să meargă anul acesta în clasa I, în Liceul Teoretic ”Vasile Lupu” din s. Susleni , r. Orhei, și cadrele didactice din această instituţie au discutat despre incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în cadrul unei mese rotunde cu genericul ”Dreptul la educaţie a copiilor cu dizabilităţi”, care s-a desfășurat luni, 19 august.


Masa rotundă este o activitate organizată în cadrul unui proiect implementat de Liceul din Susleni, care şi-a propus să asigure incluziunea socială şi şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, prin promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

La 1 septembrie cîţiva copii cu cerințe educaționale speciale urmează să meargă în clasa I la Liceul din Susleni. În acest context, prin intermediul mesei rotunde, administrația Liceului și-a propus să informeze părinții despre dreptul la educaţie a copiilor cu dizabilități, prevederile cadrului legal privind educația incluzivă și să-i sensibilizeze referitor la necesitatea asigurării accesului egal la educaţie pentru toţi copiii. Succesele obținute de copiii cu cerințe educaționale speciale din Liceu și suportul de care beneficiază elevii în cadrul Centrului de Resurse pentru Educaţia Incluzivă ce activează în cadrul Liceului, au servit drept argumente forte în acest sens.

De asemenea, părinţii, împreună cu cadrele didactice, au discutat despre procesul de închidere a şcolilor internat şi integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile obişnuite.

“O mare parte dintre părinţii prezenţi la masa rotundă pentru prima dată fac cunoştinţă cu principiile educaţiei incluzive şi au aflat că în cadrul Liceului activează Centrul de Resurse pentru Educaţia Incluzivă”, a declarat Ludmila Revenco, asistent de proiect în cadrul Keystone Moldova. “Deoarece la final de activitate participanţii şi-au exprimat atitudinea binevoitoare faţă de cele auzite, sperăm că prin intermediul celor prezenţi la eveniment, mesajul incluziunii va fi în continuare diseminat în comunitate”, a mai adăugat ea.

Liceul ”Vasile Lupu” din Susleni este unul din cei patru beneficiari care au obţinut un mini-grant în valoare de 1000 dolari SUA în cadrul Proiectului ”Convenţia ONU - garant al prevenirii discriminări persoanelor cu dizabilităţi”, implimentat de Keystone Moldova cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros Moldova.

Return to archive