Date: 16 iulie, 2013


Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a aprobat prin Ordinul nr.107 din 19 iunie 2013 Manualul operaţional al Serviciului social „Echipă mobilă”.


Manualul Operaţional a fost elaborat cu suportul tehnic al Asociaţiei Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi” finanţat de Uniunea Europeană.

Manualul operational este un ghid care conţine proceduri, instrumente de lucru şi modele de documente cu menirea de a acorda ajutor specialiştilor în domeniu. Acest manual este destinat personalului din cadrul Serviciului social „Echipă mobilă” (şef Serviciu, asistent social, psiholog, asistent medical/kinetoterapeut etc.), specialiştilor din cadrul structurilor teritoriale de asistenţă socială, asistenţilor sociali comunitari şi altor specialişti în domeniu.

Obiectivul general al Manualului operaţional rezidă în a oferi suport şi asistenţă tehnică prin explicarea criteriilor, principiilor, procedurilor administrative şi operaţionale privind prestarea serviciilor pentru a oferi servicii de calitate în conformitate cu Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi Standardele minime de calitate.

Manualul va fi distribuit tuturor structurilor teritoriale de asistenţă socială din ţară.

Manualul este plasat pe saitul MMPSF: http://www.mmpsf.gov.md/file/documente%20interne/Ordinul_nr.107.pdf

Return to archive