Date: 1 iulie, 2013


În perioada 24-28 iunie a avut loc Seminarul de formare inițială a specialiștilor din cadrul Serviciului social „Echipă Mobilă”, organizat de Keystone Moldova. Scopul seminarului a fost de a consolida capacităţile şi a forma abilități practice specialiştilor din cadrul Serviciului social „Echipă mobilă” din cinci raioane: Sîngerei, Fălești, Ungheni, Anenii Noi și Dubăsari. Seminarul a durat cinci zile și a întrunit 25 de persoane: specialiști în problemele persoanelor cu dizabilități, șefi de serviciu, asistenți sociali, psihologi și asistenți medicali/kinetoterapeuţi.


„În rezultatul seminarului sper să avem niște echipe consolidate, competente, care vor oferi servicii de calitate”, spune Marcela Dilion, managerul proiectului „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilități”. „Sperăm că Serviciul se va integra foarte bine în rețeaua de servicii sociale existente la nivel de raion. Doar prin intermediul parteneriatului și al relațiilor stabilite cu alte structuri va fi posibil să asigurăm protecția persoanelor cu dizabilități”, a adăugat ea.

Serviciul social „Echipă mobilă” oferă asistență gratuită la domiciliu persoanelor cu dizabilități și familiilor lor și contribuie la facilitarea integrării lor sociale, asigurarea accesului la servicii de recuperare şi reabilitare de calitate, depistarea precoce a copiilor cu dizabilităţi și prevenirea instituţionalizării lor.

1„Este un seminar binevenit pentru specialiştii Serviciului „Echipă mobilă”, deoarece majoritatea specialiștilor din cadrul serviciului sunt fără experiență, tineri începători. Și pentru mine este un serviciu nou în cadrul direcției și nu știam multe lucruri pe care le-am învățat aici”, a declarat Viorica Său, Șef Serviciu persoane adulte și cu dizabilități din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei din Ungheni. „E bine că instruirea are loc în grup. Am posibilitatea să-mi cunosc echipa, să știu ce au învățat specialiștii și astfel o să pot să monitorizez mai ușor activitatea echipei.”

Formatorii acestui eveniment au fost asistenți sociali, psihologi și un medic, angajați ai Keystone Moldova. Toți formatorii deţin o vastă experiență de lucru în domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilități. Instruirea a cuprins o gamă largă de teme: cadrul legal de protecție a persoanelor cu dizabilități, sistemul de servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi, , elemente de etică și deontologie profesională, incluziunea socială, metodologia de prestare a Serviciului „Echipă mobilă”, recuperarea şi reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi etc. În cadrul atelierelor specializate, pe lîngă teorie, participanții au fost implicaţi în multiple aplicații practice (exerciţii, jocuri de rol, simulare etc.),

Participanții s-au arătat mulțumiți de calitatea instruirii și de forma ei interactivă:

„Am aflat foarte multe lucruri noi care sunt sigură c-o să–mi fie utile în activitatea mea. Și o să mă ajute nu doar în îndeplinirea volumului de lucru pe care o să-l am, ci și în respectarea calității serviciilor pe care noi urmează să le prestăm”, a spus Olga Railean, şeful Serviciului „Echipă mobilă” din rnul Fălești.

Gheorghe Dubenco, psiholog în cadrul Serviciului Echipă mobilă din raionul Sîngerei a2 declarat la rîndul său: „Cel mai mult mi-a plăcut că am lucrat în grup mare, nu am fost împărțiți pe domenii sau specialități. Astfel poți învăța cîte ceva de la fiecare în parte. Pe lîngă aceasta, seminarul ne-a format și ne-a mobilizat ca echipă”, a mai spus el.

„De multe ori ne puneam întrebarea: cînd ne vom duce în vizită la domiciliu, cu ce ar trebui să începem, ce ar trebuie să facem? Și, în urma jocurilor de rol, a exemplelor am găsit răspuns la întrebări. Abia așteptăm să plecăm în teritoriu, dar și să facem schimb de experiență cu alte raioane”, a spus și Nicoleta Enachi, Șef Serviciu „Echipa mobilă”, rnul Ungheni.

Serviciile sociale „Echipă mobilă” din cele cinci raioane menționate sunt dezvoltate în cadrul proiectului „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilități”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova” derulat de către Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Open Society Foundations / Mental Health Initiatives şi Fundaţia Soros-Moldova.

Serviciul social „Echipa mobilă” activează în baza Regulamentului-cadru şi a Standardelor de calitate elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu suportul Keystone Moldova şi aprobate de Guvern în anul 2011. Pînă în prezent acest serviciu a mai fost dezvoltat cu susținerea Keystone Moldova în şapte raioane şi două municipii: r. Ialoveni, r. Hînceşti, r. Orhei, r. Soroca, r. Edineţ, r. Teleneşti, r. Leova, mun. Chişinău şi mun. Bălţi.

Return to archive