Date: 14 ianuarie 2014

Calitatea vieții copiilor și adulților care au fost dezinstituționalizați din Casa internat pentru copii (băieți) cu deficiențe mintale din Orhei cu suportul Programului ”Comunitate Incluzivă – Moldova” s-a îmbunătățit esențial comparativ cu perioada anterioară derulării proiectului. Aceste date le relevă Studiul sociologic “Impactul Programului “Comunitate incluzivă - Moldova“ asupra beneficiarilor”. Studiul a fost realizat de către Ludmila Malcoci, doctor habilitat în sociologie și Inga Chistruga-Sînchevici, consultant național în perioada mai - iulie 2013.

Cercetarea măsoară schimbările produse în viața persoanelor cu dizabilități, atît cele care au fost dezinstituționalizate din casa internat pentru copii (băieți) cu deficiențe mintale din Orhei cu suportul Programului ”Comunitate Incluzivă – Moldova”, implementat de Keystone Moldova, cît și cele care au beneficiat de suport și astfel a fost prevenită plasarea lor în instituție.

Mai mult de două treimi din respondenți consideră că suportul acordat de Keystone Moldova corespunde totalmente nevoilor beneficiarilor. Aceeași proporție de respondenți este satisfăcută de suportul primit. Creșterea gradului de satisfacție de relațiile pe care le întrețin persoanele cu dizabilități cu asistentul social și cu alți actori sociali din comunitate denotă schimbări favorabile în modul de abordare și de protecție a acestora. Totodată, sporirea evidentă a nivelului de frecventare a serviciilor sociale comunitare și de participare la luarea deciziilor demonstrează schimbările care se petrec în procesul de formare/educație a persoanelor cu dizabilități pentru viața de adult.

Rezultatele studiului relevă că serviciile sociale cum sînt Casa comunitară, Locuința protejată, Asistență parentală profesionistă și Plasament familial pentru adulți oferă beneficiarilor oportunități reale de a se integra în viața comunității, de a-și dezvolta capacitățile de autoservire și de socializare. Deși s-au aflat o perioadă foarte mare de timp în Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale (băieți) din Orhei, absolut toți beneficiarii acestor servicii au înregistrat progrese esențiale la nivel de dezvoltare personală, informare despre viața independentă, creștere a abilităților de gospodărie, relaționare cu societatea etc. într-un timp foarte scurt.

Și viața multor copii asistați de echipele mobile s-a schimbat radical. Cele mai importante realizări ale echipelor mobile sunt: informarea corectă a părinților despre modul de îngrijire și educare a unei persoane cu dizabilități, creșterea sentimentului de fericire al copiilor, dezvoltarea unor abilități gospodărești, creșterea nivelului de accesare a diferitor servicii comunitare etc.

Totodată, copiii cu dizabilități care frecventează școala din localitate s-au schimbat în plan pozitiv – au devenit mai sociabili, fericiți, încrezuți în sine etc. Toți participanții la studiu consideră incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități o practică necesară și bună.

Conform indicatorului de satisfacție, atitudinea generală a membrilor comunității față de toate cele trei categorii de beneficiari (asistați de echipele mobile, preveniți de instituționalizare și dezinstituționalizați) s-a schimbat considerabil în bine, a devenit mai pozitivă. Acest fapt contribuie la reducerea nivelului de discriminare a persoanelor cu dizabilități și la o incluziune a lor mai bună în serviciile din comunitate și în societate în general.

”Această cercetare ne-a arătat căile de îmbunătățire a activității organizației, a declarat Ludmila Malcoci, director executiv Keystone Moldova. În acest context, ea evidențiază necesitatea capacitării continue a personalului din serviciile sociale comunitare și integrării beneficiarilor în serviciile sociale din comunitate.”

Studiul a fost elaborat în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă-Moldova”, implementat de către Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu susținerea financiară a Fundațiilor pentru o Societate Deschisă/Inițiative în Sănătatea Mintală și Fundației Soros-Moldova.

Eșantionul cercetării a fost constituit din 83 de copii/adulți cu dizabilități mintale care au fost dezinstituționalizați din Casa internat pentru copii cu deficiențe mintale (băieți) din Orhei sau a fost prevenită instituționalizarea lor, precum și beneficiari ai serviciilor Echipă Mobilă. De asemenea, au fost organizate 25 de interviuri aprofundate și 11 focus-grupuri cu reprezentanții autorităților publice locale de nivelul unu și doi, reprezentanții autorităților publice centrale, prestatorii de servicii, pedagogii din școlile incluzive, părinții copiilor cu cerințe educaționale speciale. În total la aceste interviuri și focus-grupuri au participat 107 persoane. Reieșind din specificul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”, au fost analizate, prin metoda analizei de conținut, 38 de planuri centrate pe persoană și 38 de SIB-R-uri. Obiectivele analizei de conținut au constat în evaluarea schimbărilor și progreselor atinse de beneficiari ca urmare a intervențiilor Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”.

Return to archive