Date: 5 decembrie 2013

În perioada 14 – 28 noiembrie, curent speciali?tii din cadrul structurilor teritoriale de asisten?? social? din raioanele Anenii Noi, Dub?sari, F?le?ti, Sîngerei ?i Ungheni au participat la ateliere de lucru organizate de Keystone Moldova privind actualizarea bazei de date a persoanelor cu dizabilit??i ?i elaborarea planului de activitate pentru anul 2014 a Serviciului social “Echip? mobil?”.

În cadrul atelierelor de lucru a fost analizat? procedura de elaborare a unui plan de ac?iuni, metodele de planificare, a fost realizat? analiza SWOT privind activitatea Serviciului “Echip? mobil?”. Atelierele s-au finalizat cu prezentarea proiectului planului de activitate a Serviciului social “Echip? mobil?” pentru anul 2014.

Atelierele au fost organizate de Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabil? a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilit??i” sus?inut financiar de Uniunea European?.

Return to archive