Date: 3 decembrie 2013

Pentru ?ase tineri cu dizabilit??i, data de 3 decembrie 2013 nu este doar o zi cu o semnifica?ie deosebit? în calendar, în care în mod tradi?ional sunt vizita?i de demnitari de stat ?i func?ionari publici sau urm?resc la televizor emisiuni ?i reportaje dedicate Zilei interna?ionale a persoanelor cu dizabilit??i. Este ziua în care via?a lor se schimb?, radical ?i ireversibil, deoarece spun la revedere pere?ilor institu?iei reziden?iale în care au locuit o mare parte din via?? ?i salut? o nou? via?? în comunitate.

Tinerii au fost transfera?i în serviciul social „Casa comunitar?” din s. Chirca, r. Anenii Noi creat în cadrul parteneriatului stabilit între Consiliul Raional Anenii Noi ?i Keystone Moldova. „Casa comunitar?” este un serviciu social destinat persoanelor cu dizabilit??i intelectuale severe, care au nevoie de suport ?i îngrijire permanent?. Astfel, începînd de ast?zi, tinerii vor beneficia de îngrijire ?i asisten?? individualizat?, în conformitate cu Planul Individual de Asisten??, pentru a-?i dezvolta abilit??ile de auto-servire ?i cre?tere a gradului de autonomie.

Experien?a de via?? a tinerilor se va extinde ?i îmbog??i considerabil. Ace?tia vor putea fi vizita?i de membrii comunit??ii, vor fi parte a activit??ilor culturale ?i de divertisment (excursii, deplas?ri în Chi?in?u) vor beneficia de programe de reabilitare ?i kinetoterapie individualizat? ?i, cel mai important, vor înv??a s? fie responsabili de casa în care vor locui.

Pîn? în prezent Keystone Moldova în parteneriat cu administra?ia public? local? a dezvoltat trei servicii de Cas? comunitar? în raioanele Orhei, Soroca ?i Ialoveni unde locuiesc în total 14 copii ?i tineri cu dizabilit??i.

Return to archive