Date: 29 noiembrie 2013

Astăzi în satul Tudora, r. Ștefan Vodă este sărbătoare dublă – a fost lansat Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în incinta Gimnaziului din sat, iar Centrul comunitar „Unitate” a împlinit 10 ani de activitate.

Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă (CREI) a fost creat de Keystone Moldova în parteneriat cu Direcția raională de învățămînt, autorităţile publice locale şi administraţia Gimnaziului Tudora, în cadrul proiectului „Acces egal la educaţie”. El reprezintă un serviciu al Centrului Comunitar pentru copii şi adolescenţi “Unitate” și a fost creat pentru a facilita accesul la educaţie şi incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (persoane cu dizabilităţi fizice sau mintale medii şi uşoare) în medii de învăţare tipice. În acest scop, CREI oferă sprijin cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor pentru promovarea şi realizarea educaţiei incluzive.

La reparația și amenajarea spațiului pentru Centru au contribuit Consiliul raional Ștefan Vodă – cu 75 de mii de lei, Consiliul local s. Tudora – 10 mii lei și Keystone Moldova – cu 60 de mii de lei. De asemenea, părinții beneficiarilor au contribuit cu muncă și unele materiale suplimentare. Totodată, din sursele proiectului „Acces egal la educaţie” Centrul a fost dotat cu mobilier și materiale didactice, iar personalul a fost instruit în domeniul educației incluzive.

În cadrul CREI activează o echipă multidisciplinară – directorul şcolii, directorul adjunct pentru instruire, directorul adjunct pentru educaţie, asistentul medical, psihologul și asistentul social. Pentru a facilita procesul de instruire a copiilor cu necesități educaționale speciale, echipa elaborează planuri educaționale individuale pentru fiecare copil, care apoi sînt implementate de către profesorii de clasă cu susţinerea celorlalţi specialiști.

CREI Tudora și-a început activitatea în luna noiembrie 2011, iar în prezent oferă suport pentru 33 de copii, dintre care 9 sînt cu necesități educaționale speciale.

Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Acces egal la educație” a mai creat 14 Centre de Resurse pentru Educația Incluzivă. Ele activează în cadrul școlilor – pilot incluzive și au fost create în parteneriat cu autoritățile publice locale și Direcțiile raionale de învățămînt.

Centrul Comunitar “Unitate” oferă asistență și suport copiilor din situații de risc și familiilor lor. Scopul Centrului este să le asigure acestor copii integrarea socială și educațională, să-i susțină material și să prevină instituționalizarea, abandonul sau abuzul față de ei. În prezent el oferă suport pentru 42 de copii și tineri din Tudora, cu vârsta cuprinsă între 8 şi 16 ani.

Keystone Moldova a fondat Centrul Comunitar „Unitate” în 2004. În 10 ani de activitate, Centrul a acumulat multă experienţă în vederea susţinerii copiilor din familii social vulnerabile. Pînă prezent de serviciile oferite de Centru au beneficiat circa 180 de copii si 36 de familii.

Return to archive